Το αλκοολ και άλλες χημικές ουσίες

1 - 10 από 22

Αυτοκινητο - ΑΛΚΟΟΛ 05

Εάν διαπράξετε για πρώτη φορά αδίκημα που έχει σχέση με την περιεκτικότητα αλκοόλ στο αίμα και αυτή είναι από 0,5 έως 0,8 g/l αίματος κινδυνεύετε:

Να σας αφαιρεθούν η άδεια κυκλοφορίας και οι πινακίδες για 3 μήνες.

Να πληρώσετε πρόστιμο 50.000 δρχ.Αυτοκινητο - ΑΛΚΟΟΛ 06

Η επιτρεπόμενη περιεκτικότητα αλκοόλ στο αίμα είναι:

0,8 γραμμάρια ανά λίτρο αίματος και 0,5 γραμμάρια ανά λίτρο αίματος για νέους οδηγούς

0,5 γραμμάρια ανά λίτρο αίματος και 0,2 γραμμάρια ανά λίτρο αίματος για νέους οδηγούς.

Αυτοκινητο - ΑΛΚΟΟΛ 08

Εάν διαπιστωθεί, κατά τους ελέγχους της Τροχαίας, ότι οδηγείτε υπό την επήρεια αλκοόλ, με περιεκτικότητα στο αίμα πάνω από 0,8 και έως 1,10 g/l αίματος, τιμωρείσθε με:

Πρόστιμο 100.000 δρχ. και αφαίρεση της άδειας οδηγήσεως για 3 μήνες.

Αφαίρεση της άδειας οδηγήσεως για 6 μήνες και πρόστιμο 200.000 δρχ.

Αυτοκινητο - ΑΛΚΟΟΛ 09

Εάν διαπιστωθεί ότι οδηγείτε υπό την επήρεια αλκοόλ, με περιεκτικότητα άνω των 1,10 g/l αίματος για δεύτερη φορά εντός 2 ετών (υπότροπος), τιμωρείσθε με:

Αφαίρεση της άδειας οδηγήσεως για 5 χρόνια.

Πρόστιμο 200.000 δρχ., αφαίρεση της άδειας οδηγήσεως για 6 μήνες, αφαίρεση της άδειας κυκλοφορίας και των κρατικών πινακίδων από 10 ημέρες έως 6 μήνες και ποινή φυλακίσεως τουλάχιστον 2 μηνών.

Αυτοκινητο - ΑΛΚΟΟΛ 10

Η κατανάλωση αλκοόλ:

Σας οδηγεί σε υπερεκτίμηση των πραγματικών σας ικανοτήτων.

Μειώνει το χρόνο της αντιδράσεως σας.

Αυτοκινητο - ΑΛΚΟΟΛ 12

Το κάπνισμα ενός τσιγάρου στον κλειστό χώρο του οχήματος επιδρά στη φυσιολογική κατάσταση του οδηγού:

ΟΧΙ

ΝΑΙΑυτοκινητο - ΑΛΚΟΟΛ 13

Σε κατάσταση έκδηλης μέθης σας (πάνω από 1,10 γραμμάρια ανά λίτρο αίματος), η Τροχαία μπορεί:

Να κατάσχει το όχημά σας.

Να σας αφαιρέσει την άδεια οδηγήσεως και να ακινητοποιήσει το όχημά σας.

Αυτοκινητο - ΑΛΚΟΟΛ 14

Ποσοστό αλκοόλ στο αίμα ανώτερο από το επιτρεπόμενο όριο:

Υπόκειται σε έγγραφη πιστοποίηση παραβάσεως.

Αποτελεί αδίκημα.

Αυτοκινητο - ΑΛΚΟΟΛ 16

Πόσο είναι το ελάχιστο ποσοστό αλκοόλ στο αίμα που θεωρείται ότι ο οδηγός βρίσκεται υπό την επίδρασή του:

Μεγαλύτερο του 0,5 g ανά λίτρο αίματος.

Μεγαλύτερο του 0,8 g ανά λίτρο αίματος.

Μεγαλύτερο του 1,10 g ανά λίτρο αίματος.

Αυτοκινητο - ΑΛΚΟΟΛ 17

Αν βγείτε με μία παρέα για διασκέδαση, τι πρέπει να κάνετε για να γυρίσετε με ασφάλεια:

Όποιος πιει λιγότερο ή αισθάνεται μικρότερη την επήρεια του αλκοόλ, να οδηγήσει το αυτοκίνητο.

Να οδηγήσετε με μικρή ταχύτητα και προσοχή κατά την επιστροφή.

Να προγραμματίσετε ποιος από την παρέα δεν θα πιει για να οδηγήσει μετά τη διασκέδαση ή διαφορετικά να αφήσετε το όχημα σας και να επιστρέψετε με άλλο μέσο.


Σελίδες