Μηχανή

6 - 10 από 142

Μηχανή - Μ 7

Multiple choice question

Μια δίκυκλη μοτοσυκλέτα που έχει κινητήρα 120 cc, κινείται σε οδό ταχείας κυκλοφορίας. Ποιο είναι το μέγιστο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας με το οποίο μπορεί να κινείται:

90 km/h.

80 km/h.

110 km/h.Μηχανή - Μ 8

Multiple choice question

Η αλυσίδα που μεταδίδει την κίνηση από τον κινητήρα στον τροχό της μοτοσυκλέτας, πόση κάθετη ανοχή (να παίζει ελεύθερα πάνω - κάτω) πρέπει να έχει, αν εξεταστεί στη μέση της αποστάσεως κινητήρα - τροχού:

2-3 cm.

Πρέπει να είναι σφιγμένη τελείως.

4-5 cm.

Μηχανή - Μ 9

Multiple choice question

Σε ένα ιδανικό φρενάρισμα, τι ποσοστό συμμετοχής έχει το φρένο κάθε τροχού της μοτοσυκλέτας:

50% ο εμπρόσθιος και 50% ο οπίσθιος.

25% ο εμπρόσθιος και 75% ο οπίσθιος.

75% ο εμπρόσθιος και 25% ο οπίσθιος.

Μηχανή - Μ 10

Multiple choice question

Όταν βρέχει και οδηγείτε μοτοσυκλέτα, σε πόση απόσταση ακολουθείτε ένα προπορευόμενο όχημα:

Σε κάποια απόσταση που κρίνετε ασφαλή.

Διπλάσια περίπου απ' ό,τι σε στεγνό δρόμο.

Όση κρατάτε και σε στεγνό δρόμο.

Μηχανή - Μ 11

Multiple choice question

Αν στο δρόμο που οδηγείτε το δίκυκλο, υπάρχει ένα τμήμα με πρόσφατη ασφαλτόστρωση τι κάνετε:

Το αποφεύγετε.

Το αγνοείτε.

Το ακολουθείτε γιατί έχει καλύτερο βαθμό προσφύσεως.


Σελίδες