Μηχανή

11 - 15 από 142

Μηχανή - Μ 12

Multiple choice question

Ποιον τύπο αναφλεκτήρα (μπουζί) χρησιμοποιείτε στη μοτοσυκλέτα σας:

Ίδιο τύπο με αυτόν που συνιστά ένας φίλος σας δικυκλιστής.

Ίδιο ή αντίστοιχο τύπο με αυτόν που καθορίζει ο κατασκευαστής.

Οποιονδήποτε τύπο, αρκεί να μπορεί να βιδωθεί σωστά.Μηχανή - Μ 15

Multiple choice question

Οδηγώντας τη μοτοσυκλέτα σας, βρίσκεσθε πίσω από ένα φορτηγό αυτοκίνητο, τι κάνετε:

Ακολουθείτε ακριβώς από πίσω του.

Το προσπερνάτε ώστε να έχετε οπωσδήποτε ορατότητα.

Το προσπερνάτε ή μένετε σε αρκετή απόσταση πίσω του ώστε να έχετε ορατότητα.

Μηχανή - Μ 16

Multiple choice question

Πόσο σφικτό πρέπει να είναι το κράνος του δικυκλιστή στο κεφάλι του:

Πολύ χαλαρό για να μην ιδρώνει το κεφάλι.

Να εφαρμόζει χωρίς να σφίγγει το κεφάλι.

Ιδιαίτερα σφικτό, ώστε να μη βγαίνει σε περίπτωση συγκρούσεως.

Μηχανή - Μ 17

Multiple choice question

Ξαφνικά, ενώ οδηγείτε το δίκυκλό σας, εμφανίζεται στο δρόμο μία μπάλα. Τι θα κάνετε:

Φρενάρετε γιατί πιθανόν να την ακολουθεί κάποιο παιδί.

Κρατάτε σταθερή πορεία.

Προσπαθείτε να αποφύγετε την μπάλα.

Μηχανή - Μ 18

Multiple choice question

Μπορείτε να ρυμουλκείτε με το δίκυκλό σας:

Ένα ποδήλατο.

Ούτε ποδήλατο ούτε δίκυκλο.

Ένα άλλο δίκυκλο.


Σελίδες