Μηχανή

136 - 140 από 142

Μηχανή - Μ 164

Multiple choice question

Κάθε φορτίο που φορτώνετε στη μοτοσυκλέτα πρέπει να:

Να καλύπτεται με πλαστική σακούλα.

Μεταφέρεται μόνο όταν είναι εντελώς απαραίτητο.

Δένεται ασφαλώς.

Είναι όσο γίνεται πιο ελαφρύ.Μηχανή - Μ 165

Multiple choice question

Όταν η μοτοσυκλέτα σας ταλαντεύεται ή κινείται σαν φίδι εσείς πρέπει να:

Να αυξήσετε την ταχύτητά σας.

Κλείνετε προοδευτικά το γκάζι και μειώνετε ταχύτητα.

Να αφήσετε το τιμόνι και να την αφήσετε να επανέλθει μόνη της.

Να φρενάρετε δυνατά και κρατάτε τα φρένα.

Μηχανή - Μ 168

Multiple choice question

Οι συνεπιβάτες οφείλουν να:

Να φορούν ρούχα με αντανακλαστικά.

Να φορούν κράνος.

Έχουν άδεια ικανότητας οδηγήσεως.

Να είναι ελαφρύτεροι από τον οδηγό.

Μηχανή - Μ 169

Multiple choice question

Όταν φορτώνετε τη μοτοσυκλέτα προσέχετε να:

Κρατάτε καλά τα πράγματα στα χέρια σας.

Φορτώνετε τα πράγματά σας όσο γίνεται πλησιέστερα στο κέντρο βάρους της.

Φορτώνετε τα πράγματά σας όσο γίνεται πιο πίσω από τον πίσω άξονα.

Μηχανή - Μ 170

Multiple choice question

Όταν φορτώνετε τη μοτοσυκλέτα προσέχετε να:

Φορτώνετε τα πράγματά σας όσο γίνεται πιο πίσω από τον πίσω άξονα.

Κρατάτε καλά τα πράγματά στα χέρια σας.

Μην υπερβαίνετε το όριο φορτώσεως που ορίζει ο κατασκευαστής.


Σελίδες