Μηχανή

141 - 142 από 142

Μηχανή - Μ 171

Multiple choice question

Ο συνεπιβάτης οφείλει να:

Δίνει οδηγίες στον οδηγό.

Να γέρνει μαζί με τον οδηγό στις στροφές.

Να ελέγχει το δρόμο πίσω.

Να δείχνει με τα χέρια του την πρόθεση για αλλαγή κατευθύνσεως.Μηχανή - Μ 172

Multiple choice question

Μπορείτε να πάρετε συνεπιβάτη στη μοτοσυκλέτα σας, εφόσον υπάρχουν:

Κινητήρας μεγαλύτερος από 250 cc.

Σέλα κατάλληλη για δύο άτομα και υποπόδια για τον συνεπιβάτη και πρόβλεψη στην άδεια κυκλοφορίας.

Μόνο αν ο συνεπιβάτης είναι ελαφρύτερος από τον οδηγό.


Σελίδες