Οδήγηση στο βουνό

1 - 6 από 6

Αυτοκινητο - ΒΟΥΝΟ 04

Σε ένα μεγάλο κατήφορο είναι προτιμότερο να:

Οδηγείτε χωρίς ταχύτητα («νεκρά»).

Κατεβάσετε σχέση στο κιβώτιο ταχυτήτων για να επωφεληθείτε από το «φρενάρισμα» του κινητήρα.

Φρενάρετε συνεχώς.Αυτοκινητο - ΒΟΥΝΟ 08

Ο σωστός τρόπος για να σταθμεύσετε το όχημα σε πλαγιά είναι:

Να τραβήξετε καλά το χειρόφρενο.

Να τραβήξετε καλά το χειρόφρενο, να βάλετε κάποιο στήριγμα κάτω από έναν από τους τροχούς και να ασφαλίσετε βάζοντας μία ταχύτητα (πρώτη ή όπισθεν).

Αυτοκινητο - ΒΟΥΝΟ 11

Πώς ασφαλίζει κάποιος έναντι κυλίσεως στον κατήφορο, ένα επιβατηγό με μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων:

Τραβώντας το χειρόφρενο μόνο.

Φέρνει το μοχλό αλλαγής ταχυτήτων στα «νεκρά».

Τραβώντας το χειρόφρενο και βάζοντας την «όπισθεν» στο κιβώτιο ταχυτήτων.

Αυτοκινητο - ΒΟΥΝΟ 13

Γιατί δεν πρέπει να αποσυμπλέξετε και να σβήσετε συγχρόνως τον κινητήρα, όταν οδηγείτε σε μεγάλου μήκους κατήφορο, ένα όχημα που έχει σύστημα υποβοηθήσεως στο τιμόνι και στα φρένα:

Το τιμόνι θα γίνει ασυνήθιστα βαρύ (πιθανόν και να κλειδωθεί), θα μειωθεί η αποτελεσματικότητα των φρένων και θα χαθεί η επίδραση του φρεναρίσματος του κινητήρα.

Θα υπερφορτωθεί η μπαταρία.

Αυτοκινητο - ΒΟΥΝΟ 15

Έλκετε με το επιβατηγό σας ένα ρυμουλκούμενο που δεν έχει δικά του φρένα, σε ένα μεγάλου μήκους και απότομο κατήφορο. Τι πρέπει να κάνετε:

Να ξεκουράζετε τα φρένα του επιβατηγού με συχνή αλλαγή ταχυτήτων.

Να λάβετε υπόψη σας ότι το ρυμουλκούμενο, κατά το φρενάρισμα, θα σπρώχνει το όχημά σας.