Λεωφορείο

1 - 10 από 191

Λεωφορείο - ΤΑΧΥΤΗΤΑ 9

Multiple choice question

Ποιο είναι το ανώτατο όριο ταχύτητας αρθρωτών λεωφορείων εκτός κατοικημένων περιοχών, αν αυτό δεν καθορίζεται διαφορετικά με ειδικές πινακίδες:

80 km/h.

70 km/h.

90 km/h.Λεωφορείο - ΤΑΧΥΤΗΤΑ 8

Multiple choice question

Ποιο είναι το ανώτατο όριο ταχύτητας λεωφορείων μεταφοράς μαθητών εκτός κατοικημένων περιοχών, αν αυτό δεν καθορίζεται με ειδικές πινακίδες:

50 km/h.

60 km/h.

70 km/h.

Λεωφορείο - ΤΑΧΥΤΗΤΑ 7

Multiple choice question

Ποιο το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας των λεωφορείων σε οδούς ταχείας κυκλοφορίας, αν αυτό δεν καθορίζεται με ειδικές πινακίδες:

80 km/h.

90 km/h.

100 km/h.

Λεωφορείο - ΤΑΧΥΤΗΤΑ 6

Multiple choice question

Ποιο είναι το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας των λεωφορείων, εκτός αυτοκινητοδρόμων, οδών ταχείας κυκλοφορίας και κατοικημένων περιοχών, αν αυτό δεν καθορίζεται με ειδικές πινακίδες:

80 km/h.

100 km/h.

90 km/h.

Λεωφορείο - ΤΑΧΥΤΗΤΑ 5

Multiple choice question

Ποιο είναι το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας των λεωφορείων μέσα σε κατοικημένες περιοχές, αν αυτό δεν καθορίζεται με ειδικές πινακίδες:

50 km/h.

70 km/h.

60 km/h.

Λεωφορείο - ΤΑΧΥΤΗΤΑ 4

Multiple choice question

Ποιο είναι το ανώτατο όριο ταχύτητας διόροφων λεωφορείων, εκτός κατοικημένων περιοχών, αν αυτό δεν καθορίζεται με ειδικές πινακίδες:

80 km/h.

70 km/h.

90 km/h.Λεωφορείο - ΤΑΧΥΤΗΤΑ 3

Multiple choice question

Ποιο το ανώτατο όριο ταχύτητας λεωφορείων με ελαφρό ρυμουλκούμενο, εκτός κατοικημένων περιοχών, αν αυτό δεν καθορίζεται με ειδικές πινακίδες:

70 km/h.

80 km/h.

90 km/h.

Λεωφορείο - ΤΑΧΥΤΗΤΑ 2

Multiple choice question

Αν ένα αστικό ή υπεραστικό λεωφορείο μεταφέρει όρθιους επιβάτες, ποιο είναι το ανώτερο όριο ταχύτητας που επιτρέπεται να αναπτύσσει:

70 km/h.

60 km/h.

50 km/h.

Λεωφορείο - ΤΑΧΥΤΗΤΑ 1

Multiple choice question

Ποιο είναι το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας των λεωφορείων σε αυτοκινητόδρομους αν αυτό δεν καθορίζεται με ειδικές πινακίδες:

80 km/h.

90 km/h.

100 km/h.

Λεωφορείο - ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΙ 9

Multiple choice question

Τα αστικά λεωφορεία υποχρεούνται να φέρουν σύστημα περιορισμού ταχύτητας σύμφωνα με την οδηγία 92/6/ΕΕ:

Ναι.

Όχι.


Σελίδες