Λεωφορείο

21 - 30 από 191

Λεωφορείο - ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΙ 13

Ο περιοριστής ταχύτητας (κόφτης) τοποθετείται στα λεωφορεία, σε εφαρμογή της οδηγίας 92/6/ΕΟΚ, και περιορίζει την ταχύτητα αυτών σε:

90 km/h.

110 km/h.

100 km/h.Λεωφορείο - ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΙ 12

Για ποιους λόγους επιβλήθηκε η χρήση του συστήματος περιορισμού της ταχύτητας στα λεωφορεία:

Για λόγους ανέσεως των επιβατών.

Για περιβαλλοντικούς λόγους και λόγους οδικής ασφάλειας.

Για τη βελτίωση της οδικής συμπεριφοράς του λεωφορείου.

Λεωφορείο - ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΙ 11

Τα λεωφορεία, που εκ κατασκευής δεν μπορούν να υπερβούν την ταχύτητα των 100 km/h, πρέπει να εφοδιασθούν με σύστημα περιορισμού της ταχύτητας:

Όχι.

Ναι.

Λεωφορείο - ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΙ 10

Τα λεωφορεία πρέπει να φέρουν το σύστημα του περιορισμού ταχύτητας σύμφωνα με την οδηγία 92/6/ΕΕ εφόσον έχουν ταξινομηθεί για πρώτη φορά σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ενώσεως μετά την:

1 Ιανουαρίου 1984.

1 Ιανουαρίου 1985.

1 Ιανουαρίου 1988.

Λεωφορείο - ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΙ 1

Σε περίπτωση βλάβης της συσκευής του ταχογράφου, ποια υποχρέωση έχει ο οδηγός του αυτοκινήτου:

Να επισκευάσει τη συσκευή, όταν μπορέσει.

Να ειδοποιήσει τον ιδιοκτήτη του οχήματος.

Να φροντίσει για την ταχεία επισκευή της, αναφέροντας το γεγονός στην πλησιέστερη αστυνομική αρχή.

Λεωφορείο - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 8

Για να επιτύχετε την ασφάλεια της κυκλοφορίας και να αποφύγετε τα ατυχήματα είναι απαραίτητο, μεταξύ των άλλων:

Να ελέγχετε περιοδικά τη λειτουργία των φλας.

Να αλλάζετε τις λάμπες με άλλης μεγαλύτερης τάσεως λειτουργίας, για να βελτιώσετε την αποτελεσματικότητα των φώτων.

Να αφήνετε λερωμένα με σκόνη τα τζάμια των φώτων για να αποφεύγετε το ξεθώριασμά τους.Λεωφορείο - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 43

Τι θα συμβεί, όταν η κλίση των πίρων των ακραξονίων δεν είναι κανονική:

Δεν μπορείτε να στρίψετε εύκολα το όχημα.

Θα έχομε πρόωρη φθορά του συστήματος διευθύνσεως.

Δε θα έχετε κανονική επαναφορά του τιμονιού και σταθερότητα διευθύνσεως.

Λεωφορείο - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 42

Η πρόσφυση μεταξύ ελαστικών και δρόμου επηρεάζεται από:

Τον αυξημένο αριθμό στροφών του κινητήρα.

Την εξωτερική θερμοκρασία.

Την ποιότητα και την πίεση των ελαστικών.

Λεωφορείο - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 40

Για την ασφάλεια της κυκλοφορίας είναι χρήσιμο:

Να οδηγείτε με τη χρήση των φώτων πορείας.

Να φουσκώσετε τα ελαστικά σε πίεση μικρότερη από εκείνη που συνιστά ο κατασκευαστής.

Να ελέγξετε την πίεση των ελαστικών πριν από το ταξίδι.

Λεωφορείο - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 4

Για να εγγυηθείτε την ασφάλεια της κυκλοφορίας και να αποφύγετε ατυχήματα είναι απαραίτητο, μεταξύ των άλλων:

Να καθαρίζετε συχνά τις φωτιστικές επιφάνειες των φώτων.

Να ελέγχετε περιοδικά την αποτελεσματικότητα και τη λειτουργικότητα των εφεδρικών λαμπτήρων.

Να αλλάζετε τα λαμπάκια των φώτων με άλλα μεγαλύτερης αποδόσεως για να εξασφαλίσετε μία μεγαλύτερη διάρκεια ζωής.


Σελίδες