Λεωφορείο

21 - 30 από 191

Λεωφορείο - ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΙ 13

Ο περιοριστής ταχύτητας (κόφτης) τοποθετείται στα λεωφορεία, σε εφαρμογή της οδηγίας 92/6/ΕΟΚ, και περιορίζει την ταχύτητα αυτών σε:

90 km/h.

100 km/h.

110 km/h.Λεωφορείο - ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΙ 12

Για ποιους λόγους επιβλήθηκε η χρήση του συστήματος περιορισμού της ταχύτητας στα λεωφορεία:

Για λόγους ανέσεως των επιβατών.

Για περιβαλλοντικούς λόγους και λόγους οδικής ασφάλειας.

Για τη βελτίωση της οδικής συμπεριφοράς του λεωφορείου.

Λεωφορείο - ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΙ 11

Τα λεωφορεία, που εκ κατασκευής δεν μπορούν να υπερβούν την ταχύτητα των 100 km/h, πρέπει να εφοδιασθούν με σύστημα περιορισμού της ταχύτητας:

Ναι.

Όχι.

Λεωφορείο - ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΙ 10

Τα λεωφορεία πρέπει να φέρουν το σύστημα του περιορισμού ταχύτητας σύμφωνα με την οδηγία 92/6/ΕΕ εφόσον έχουν ταξινομηθεί για πρώτη φορά σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ενώσεως μετά την:

1 Ιανουαρίου 1984.

1 Ιανουαρίου 1988.

1 Ιανουαρίου 1985.

Λεωφορείο - ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΙ 1

Σε περίπτωση βλάβης της συσκευής του ταχογράφου, ποια υποχρέωση έχει ο οδηγός του αυτοκινήτου:

Να ειδοποιήσει τον ιδιοκτήτη του οχήματος.

Να επισκευάσει τη συσκευή, όταν μπορέσει.

Να φροντίσει για την ταχεία επισκευή της, αναφέροντας το γεγονός στην πλησιέστερη αστυνομική αρχή.

Λεωφορείο - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 8

Για να επιτύχετε την ασφάλεια της κυκλοφορίας και να αποφύγετε τα ατυχήματα είναι απαραίτητο, μεταξύ των άλλων:

Να αλλάζετε τις λάμπες με άλλης μεγαλύτερης τάσεως λειτουργίας, για να βελτιώσετε την αποτελεσματικότητα των φώτων.

Να ελέγχετε περιοδικά τη λειτουργία των φλας.

Να αφήνετε λερωμένα με σκόνη τα τζάμια των φώτων για να αποφεύγετε το ξεθώριασμά τους.Λεωφορείο - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 43

Τι θα συμβεί, όταν η κλίση των πίρων των ακραξονίων δεν είναι κανονική:

Δεν μπορείτε να στρίψετε εύκολα το όχημα.

Θα έχομε πρόωρη φθορά του συστήματος διευθύνσεως.

Δε θα έχετε κανονική επαναφορά του τιμονιού και σταθερότητα διευθύνσεως.

Λεωφορείο - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 42

Η πρόσφυση μεταξύ ελαστικών και δρόμου επηρεάζεται από:

Την ποιότητα και την πίεση των ελαστικών.

Την εξωτερική θερμοκρασία.

Τον αυξημένο αριθμό στροφών του κινητήρα.

Λεωφορείο - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 40

Για την ασφάλεια της κυκλοφορίας είναι χρήσιμο:

Να ελέγξετε την πίεση των ελαστικών πριν από το ταξίδι.

Να οδηγείτε με τη χρήση των φώτων πορείας.

Να φουσκώσετε τα ελαστικά σε πίεση μικρότερη από εκείνη που συνιστά ο κατασκευαστής.

Λεωφορείο - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 4

Για να εγγυηθείτε την ασφάλεια της κυκλοφορίας και να αποφύγετε ατυχήματα είναι απαραίτητο, μεταξύ των άλλων:

Να καθαρίζετε συχνά τις φωτιστικές επιφάνειες των φώτων.

Να αλλάζετε τα λαμπάκια των φώτων με άλλα μεγαλύτερης αποδόσεως για να εξασφαλίσετε μία μεγαλύτερη διάρκεια ζωής.

Να ελέγχετε περιοδικά την αποτελεσματικότητα και τη λειτουργικότητα των εφεδρικών λαμπτήρων.


Σελίδες