Λεωφορείο

31 - 40 από 191

Λεωφορείο - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 39

Ο σκοπός της αντλίας αντιπηκτικού σε ένα σύστημα πεδήσεως με πεπιεσμένο αέρα είναι:

Να τροφοδοτεί το σύστημα με πεπιεσμένο αέρα για να διατηρούνται σταθερές οι τιμές της ανώτερης και κατώτερης πιέσεως λειτουργίας στα αεροφυλάκια.

Να ψεκάζει με αντιπηκτικό υγρό τον πεπιεσμένο αέρα, για να μην παγώνουν τα διάφορα εξαρτήματα στις πολύ χαμηλές θερμοκρασίες.

Να διατηρεί σταθερή την πίεση στο σύστημα.Λεωφορείο - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 38

Τα χαλασμένα αμορτισέρ προκαλούν:

Μικρότερη πλευρική κλίση του οχήματος στις στροφές.

Μη κανονική συμπεριφορά του οχήματος ειδικά στις στροφές.

Μη κανονική λειτουργία του κινητήρα.

Λεωφορείο - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 37

Διαπιστώνετε ότι στα καυσαέρια ενός πετρελαιοκινητήρα υπάρχει άσπρος καπνός. Ποια πρέπει να είναι η πιθανή αιτία:

Να έχει υπερθερμανθεί ο πετρελαιοκινητήρας.

Να υπάρχει μεγάλη κατανάλωση λαδιού.

Να έχει εισέλθει νερό στους κυλίνδρους.

Λεωφορείο - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 35

Διαπιστώνετε ότι ένα αεροφυλάκιο του συστήματος πεδήσεως με πεπιεσμένο αέρα (αερόφρενο) έχει τρυπήσει. Τι πρέπει να κάνετε:

Να φροντίσετε για την επισκευή του με συγκόλληση.

Να φροντίσετε για την άμεση αντικατάστασή του.

Να το απομονώσετε από το λοιπό κύκλωμα.

Λεωφορείο - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 32

Εάν τα ελαστικά του αυτοκινήτου σας έχουν πίεση μεγαλύτερη της κανονικής, πού θα παρουσιάσουν αυξημένη φθορά:

Στο μέσο (κέντρο) του πέλματος.

Μόνο στην εσωτερική πλευρά του πέλματος.

Στις πλευρές του πέλματος.

Λεωφορείο - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 28

Όταν το σύστημα τροφοδοσίας είναι καλά ρυθμισμένο, πού οφείλεται η εκπομπή γαλάζιου καπνού από πετρελαιοκινητήρα:

Στο ότι ο κινητήρας έχει μεγάλη κατανάλωση λαδιού.

Στο ότι ο κινητήρας δεν έχει το κανονικό αβάνς.

Στο ότι ο οδηγός χρησιμοποιεί μεγάλη ταχύτητα.Λεωφορείο - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 26

Διαπιστώνετε ότι o πετρελαιοκινητήρας του λεωφορείου σας, ενώ τίθεται σε λειτουργία, σταματά έπειτα από λίγες στροφές. Ποια μπορεί να είναι η αιτία γι' αυτό:

Ο κακός εσωτερικός χρονισμός της αντλίας εγχύσεως.

Η έμφραξη του συστήματος τροφοδοσίας.

Η χαμηλή συμπίεση των κυλίνδρων.

Λεωφορείο - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 23

Όταν ο πετρελαιοκινητήρας εκπέμπει υπερβολική αιθάλη (κάπνα), τι πρέπει να κάνετε:

Να ελέγξετε και να ρυθμίσετε την αντλία και τους εγχυτήρες καυσίμου (μπεκ) και να καθαρίσετε το φίλτρο αέρα.

Να επισκευάσετε αμέσως τον κινητήρα.

Να αλλάξετε το λάδι λιπάνσεως.

Λεωφορείο - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 20

Όταν ο εκκινητής (μίζα) δεν μπορεί να λειτουργήσει, ποια είναι η πιθανή αιτία γι' αυτό:

Έχει κοπεί ο ιμάντας.

Υπάρχει διακοπή ρεύματος μεταξύ συσσωρευτή και εκκινητήρα.

Δεν λειτουργεί καλά ο πολλαπλασιαστής.

Λεωφορείο - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 19

Κάθε πότε πρέπει ο οδηγός να ελέγχει την ποσότητα λαδιού στον κινητήρα:

Όταν ανάψει η ενδεικτική λυχνία της πιέσεως του λαδιού.

Καθημερινά.

Πριν ξεκινήσει για μεγάλη διαδρομή.


Σελίδες