Λεωφορείο

21 - 30 από 191

Λεωφορείο - ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΙ 13

Multiple choice question

Ο περιοριστής ταχύτητας (κόφτης) τοποθετείται στα λεωφορεία, σε εφαρμογή της οδηγίας 92/6/ΕΟΚ, και περιορίζει την ταχύτητα αυτών σε:

90 km/h.

110 km/h.

100 km/h.Λεωφορείο - ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΙ 12

Multiple choice question

Για ποιους λόγους επιβλήθηκε η χρήση του συστήματος περιορισμού της ταχύτητας στα λεωφορεία:

Για τη βελτίωση της οδικής συμπεριφοράς του λεωφορείου.

Για περιβαλλοντικούς λόγους και λόγους οδικής ασφάλειας.

Για λόγους ανέσεως των επιβατών.

Λεωφορείο - ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΙ 11

Multiple choice question

Τα λεωφορεία, που εκ κατασκευής δεν μπορούν να υπερβούν την ταχύτητα των 100 km/h, πρέπει να εφοδιασθούν με σύστημα περιορισμού της ταχύτητας:

Ναι.

Όχι.

Λεωφορείο - ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΙ 10

Multiple choice question

Τα λεωφορεία πρέπει να φέρουν το σύστημα του περιορισμού ταχύτητας σύμφωνα με την οδηγία 92/6/ΕΕ εφόσον έχουν ταξινομηθεί για πρώτη φορά σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ενώσεως μετά την:

1 Ιανουαρίου 1988.

1 Ιανουαρίου 1984.

1 Ιανουαρίου 1985.

Λεωφορείο - ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΙ 1

Multiple choice question

Σε περίπτωση βλάβης της συσκευής του ταχογράφου, ποια υποχρέωση έχει ο οδηγός του αυτοκινήτου:

Να φροντίσει για την ταχεία επισκευή της, αναφέροντας το γεγονός στην πλησιέστερη αστυνομική αρχή.

Να ειδοποιήσει τον ιδιοκτήτη του οχήματος.

Να επισκευάσει τη συσκευή, όταν μπορέσει.

Λεωφορείο - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 8

Multiple choice question

Για να επιτύχετε την ασφάλεια της κυκλοφορίας και να αποφύγετε τα ατυχήματα είναι απαραίτητο, μεταξύ των άλλων:

Να ελέγχετε περιοδικά τη λειτουργία των φλας.

Να αλλάζετε τις λάμπες με άλλης μεγαλύτερης τάσεως λειτουργίας, για να βελτιώσετε την αποτελεσματικότητα των φώτων.

Να αφήνετε λερωμένα με σκόνη τα τζάμια των φώτων για να αποφεύγετε το ξεθώριασμά τους.Λεωφορείο - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 43

Multiple choice question

Τι θα συμβεί, όταν η κλίση των πίρων των ακραξονίων δεν είναι κανονική:

Δε θα έχετε κανονική επαναφορά του τιμονιού και σταθερότητα διευθύνσεως.

Δεν μπορείτε να στρίψετε εύκολα το όχημα.

Θα έχομε πρόωρη φθορά του συστήματος διευθύνσεως.

Λεωφορείο - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 42

Multiple choice question

Η πρόσφυση μεταξύ ελαστικών και δρόμου επηρεάζεται από:

Την ποιότητα και την πίεση των ελαστικών.

Τον αυξημένο αριθμό στροφών του κινητήρα.

Την εξωτερική θερμοκρασία.

Λεωφορείο - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 40

Multiple choice question

Για την ασφάλεια της κυκλοφορίας είναι χρήσιμο:

Να οδηγείτε με τη χρήση των φώτων πορείας.

Να ελέγξετε την πίεση των ελαστικών πριν από το ταξίδι.

Να φουσκώσετε τα ελαστικά σε πίεση μικρότερη από εκείνη που συνιστά ο κατασκευαστής.

Λεωφορείο - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 4

Multiple choice question

Για να εγγυηθείτε την ασφάλεια της κυκλοφορίας και να αποφύγετε ατυχήματα είναι απαραίτητο, μεταξύ των άλλων:

Να καθαρίζετε συχνά τις φωτιστικές επιφάνειες των φώτων.

Να αλλάζετε τα λαμπάκια των φώτων με άλλα μεγαλύτερης αποδόσεως για να εξασφαλίσετε μία μεγαλύτερη διάρκεια ζωής.

Να ελέγχετε περιοδικά την αποτελεσματικότητα και τη λειτουργικότητα των εφεδρικών λαμπτήρων.


Σελίδες