Αυτοκίνητο

1 - 10 από 821

Αυτοκινητο - ΟΡΓΑΝΑ 16

Οδηγείτε με την 4η ταχύτητα, ο κινητήρας δυσκολεύεται (σκορτσάρει) και κινδυνεύει να σταματήσει εντελώς τότε:

Περνάτε στην 5η ταχύτητα.

Περνάτε στην 3η ταχύτητα.Αυτοκινητο - ΟΡΓΑΝΑ 17

Εάν συγκρίνετε το τιμόνι με την αριθμημένη οθόνη ενός ωρολογίου με δείκτες, η σωστή θέση των χεριών, σε ευθεία πορεία, τοποθετείται στις:

Εννέα.

Εννέα και τέταρτο ως δέκα και δέκα.

Έντεκα και πέντε.

Αυτοκινητο - ΟΡΓΑΝΑ 21

Όταν περιμένετε να ανάψει το πράσινο φως του σηματοδότη:

Έχετε το μοχλό ταχυτήτων στη «νεκρά» και πιέζετε τον ποδομοχλό του συμπλέκτη.

Έχετε «βάλει» την 1η ταχύτητα και πιέζετε τον ποδομοχλό του συμπλέκτη.

Έχετε το μοχλό ταχυτήτων στη «νεκρά» και πιέζετε τον ποδομοχλό της πέδης (φρένο).

Αυτοκινητο - ΟΡΓΑΝΑ 22

Σε ποιες περιπτώσεις έχετε υποχρέωση να χρησιμοποιήσετε τους δείκτες αλλαγής κατευθύνσεως (φλας) του οχήματός σας:

Μόνο όταν έχετε πρόθεση να αλλάξετε λωρίδα κυκλοφορίας ή κατεύθυνση.

Πριν από κάθε αλλαγή κατευθύνσεως ή ελιγμό.

Μόνο όταν έχετε πρόθεση να αλλάξετε κατεύθυνση προς τα αριστερά.

Αυτοκινητο - ΟΡΓΑΝΑ 24

Σε κανονική πορεία που δεν απαιτείται συχνή αλλαγή ταχυτήτων, το αριστερό πόδι:

Παραμένει πάνω στον ποδομοχλό του συμπλέκτη χωρίς να τον πιέζει.

Μένει ακίνητο απέναντι από τον ποδομοχλό.

Μένει ακίνητο στα αριστερά του ποδομοχλού.

Αυτοκινητο - ΟΡΓΑΝΑ 28

Πώς μπορείτε να μεταφέρετε κατά το δυνατόν ασφαλέστερα με το επιβατηγό σας αυτοκίνητο ένα μικρό παιδί:

Στην αγκαλιά ενός προσώπου που κάθεται στο εμπρός κάθισμα.

Στη θέση του συνοδηγού.

Στο πίσω κάθισμα, σε ένα εγκεκριμμένου τύπου, για το σκοπό αυτό, παιδικό κάθισμα.Αυτοκινητο - ΟΡΓΑΝΑ 29

Τι μπορεί να συμβεί, εάν επιβάτες που κάθονται στο πίσω κάθισμα, δεν χρησιμοποιούν τις υπάρχουσες ζώνες ασφαλείας:

Τίποτα διότι τα μαξιλάρια κεφαλής των μπροστινών καθισμάτων προσφέρουν επαρκή προστασία από τραυματισμούς.

Σε μία σύγκρουση δημιουργούν για τον οδηγό και τον συνοδηγό ένα πρόσθετο κίνδυνο τραυματισμού.

Αυτοκινητο - ΟΡΓΑΝΑ 31

Σε πόση απόσταση τουλάχιστον πρέπει να φωτίζουν επαρκώς την οδό, με συνθήκες αιθρίας, κατά τη νύκτα τα φώτα πορείας (μεγάλα) του αυτοκινήτου:

40 m.

100 m.

300 m.

Αυτοκινητο - ΟΡΓΑΝΑ 32

Τι πρέπει να προσέχει ο οδηγός κατά τη χρησιμοποίηση των καθρεπτών ενός επιβατηγού:

Σε μία ορισμένη περιοχή (νεκρή γωνία) είναι δυνατόν να μην είναι ορατά αυτοκίνητα που προσπερνούν.

Ο εσωτερικός καθρέπτης καθιστά πάντα δυνατή την πλήρη oρατότητα προς τα δεξιά.

Αυτοκινητο - ΟΡΓΑΝΑ 34

Ο ήχος που εκπέμπεται από το ηχητικό όργανο του οχήματος (κόρνα) πρέπει να είναι:

Εναλλασσόμενος.

Διαπεραστικός.

Συνεχής με ίδιο τόνο.


Σελίδες