Αυτοκίνητο -Αποστάσεις

1 - 10 από 25

Αυτοκινητο - ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ 02

Η ελάχιστη απόσταση ασφαλείας που αφήνετε ακολουθώντας κάποιο όχημα αντιστοιχεί:

Στο χρόνο αντιδράσεως επί δύο.

Στο χρόνο αντδράσεως επί τρία.

Στο χρόνο αντιδράσεως επί ένα.Αυτοκινητο - ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ 06

Το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της στιγμής που αντιλαμβάνεστε κάποιο σήμα και της στιγμής που αποφασίζετε είναι ίσο με:

Ένα δευτερόλεπτο.

Μισό δευτερόλεπτο.

Δύο δευτερόλεπτα.

Αυτοκινητο - ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ 07

Η δραστηριότητα της οδηγήσεως συγκροτείται ως εξής:

Αντίληψη, ανάλυση, απόφαση, ενέργεια.

Απόφαση, αντίληψη, ανάλυση, ενέργεια.

Ενέργεια, αντίληψη, ανάλυση, απόφαση.

Αυτοκινητο - ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ 08

Η απόσταση ακινητοποιήσεως αντιστοιχεί στον αριθμό των μέτρων που διήνυσε το όχημά σας κατά τη διάρκεια των χρόνων αντιδράσεως και πεδήσεως:

ΟΧΙ

ΝΑΙ

Αυτοκινητο - ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ 09

Η απόσταση πεδήσεως, είναι:

Η απόσταση που διανύει το όχημά σας από τη στιγμή που το πόδι σας πάτησε το φρένο μέχρι την ακινητοποίησή του.

Η αναγκαία απόσταση για να ακινητοποιήσετε το όχημά σας από τη στιγμή που είδατε το εμπόδιο.Αυτοκινητο - ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ 10

Ποια απόσταση έχετε υποχρέωση να αφήνετε από προπορευόμενο όχημα:

5 m τουλάχιστον, αν το προπορευόμενο όχημα είναι επιβατηγό ή μηχανοκίνητο δίκυκλο και 10 m τουλάχιστον αν είναι φορτηγό ή λεωφορείο.

Τόση ώστε να εξασφαλίζεται, σε κάθε περίπτωση, η έγκαιρη ακινητοποίηση του οχήματός σας για να αποφύγετε σύγκρουση.

5 m τουλάχιστον.

Αυτοκινητο - ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ 11

Ο χρόνος αντιδράσεώς σας σε απότομο φρενάρισμα είναι 1 sec και το όχημά σας κινείται με ταχύτητα 50 km/h. Πόση περίπου απόσταση θα έχετε διανύσει κατά το χρόνο αντιδράσεως:

15 m.

25 m.

20 m.

Αυτοκινητο - ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ 13

Ο όρος «απόσταση αντιδράσεως» αναφέρεται:

Στην απόσταση που ένας οδηγός πιστεύει ότι θα χρειασθεί για να σταματήσει.

Στην απόσταση που διανύετε από τη στιγμή που θα δείτε κάποιο εμπόδιο μέχρι τη στιγμή που θα πατήσετε το φρένο.

Στην απόσταση 1 m για κάθε km ταχύτητας.

Αυτοκινητο - ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ 14

Ταξιδεύετε με 120 km/h. Κάθε δευτερόλεπτο, το αυτοκίνητό σας διανύει περίπου απόσταση σε μέτρα ίση με:

24 m.

36 m.

30 m.


Σελίδες