Όργανα

1 - 10 από 15

Αυτοκινητο - ΟΡΓΑΝΑ 16

Multiple choice question

Οδηγείτε με την 4η ταχύτητα, ο κινητήρας δυσκολεύεται (σκορτσάρει) και κινδυνεύει να σταματήσει εντελώς τότε:

Περνάτε στην 5η ταχύτητα.

Περνάτε στην 3η ταχύτητα.Αυτοκινητο - ΟΡΓΑΝΑ 17

Multiple choice question

Εάν συγκρίνετε το τιμόνι με την αριθμημένη οθόνη ενός ωρολογίου με δείκτες, η σωστή θέση των χεριών, σε ευθεία πορεία, τοποθετείται στις:

Εννέα.

Εννέα και τέταρτο ως δέκα και δέκα.

Έντεκα και πέντε.

Αυτοκινητο - ΟΡΓΑΝΑ 21

Multiple choice question

Όταν περιμένετε να ανάψει το πράσινο φως του σηματοδότη:

Έχετε «βάλει» την 1η ταχύτητα και πιέζετε τον ποδομοχλό του συμπλέκτη.

Έχετε το μοχλό ταχυτήτων στη «νεκρά» και πιέζετε τον ποδομοχλό της πέδης (φρένο).

Έχετε το μοχλό ταχυτήτων στη «νεκρά» και πιέζετε τον ποδομοχλό του συμπλέκτη.

Αυτοκινητο - ΟΡΓΑΝΑ 22

Multiple choice question

Σε ποιες περιπτώσεις έχετε υποχρέωση να χρησιμοποιήσετε τους δείκτες αλλαγής κατευθύνσεως (φλας) του οχήματός σας:

Μόνο όταν έχετε πρόθεση να αλλάξετε λωρίδα κυκλοφορίας ή κατεύθυνση.

Πριν από κάθε αλλαγή κατευθύνσεως ή ελιγμό.

Μόνο όταν έχετε πρόθεση να αλλάξετε κατεύθυνση προς τα αριστερά.

Αυτοκινητο - ΟΡΓΑΝΑ 24

Multiple choice question

Σε κανονική πορεία που δεν απαιτείται συχνή αλλαγή ταχυτήτων, το αριστερό πόδι:

Μένει ακίνητο στα αριστερά του ποδομοχλού.

Παραμένει πάνω στον ποδομοχλό του συμπλέκτη χωρίς να τον πιέζει.

Μένει ακίνητο απέναντι από τον ποδομοχλό.

Αυτοκινητο - ΟΡΓΑΝΑ 28

Multiple choice question

Πώς μπορείτε να μεταφέρετε κατά το δυνατόν ασφαλέστερα με το επιβατηγό σας αυτοκίνητο ένα μικρό παιδί:

Στο πίσω κάθισμα, σε ένα εγκεκριμμένου τύπου, για το σκοπό αυτό, παιδικό κάθισμα.

Στη θέση του συνοδηγού.

Στην αγκαλιά ενός προσώπου που κάθεται στο εμπρός κάθισμα.Αυτοκινητο - ΟΡΓΑΝΑ 29

Multiple choice question

Τι μπορεί να συμβεί, εάν επιβάτες που κάθονται στο πίσω κάθισμα, δεν χρησιμοποιούν τις υπάρχουσες ζώνες ασφαλείας:

Τίποτα διότι τα μαξιλάρια κεφαλής των μπροστινών καθισμάτων προσφέρουν επαρκή προστασία από τραυματισμούς.

Σε μία σύγκρουση δημιουργούν για τον οδηγό και τον συνοδηγό ένα πρόσθετο κίνδυνο τραυματισμού.

Αυτοκινητο - ΟΡΓΑΝΑ 31

Multiple choice question

Σε πόση απόσταση τουλάχιστον πρέπει να φωτίζουν επαρκώς την οδό, με συνθήκες αιθρίας, κατά τη νύκτα τα φώτα πορείας (μεγάλα) του αυτοκινήτου:

300 m.

40 m.

100 m.

Αυτοκινητο - ΟΡΓΑΝΑ 32

Multiple choice question

Τι πρέπει να προσέχει ο οδηγός κατά τη χρησιμοποίηση των καθρεπτών ενός επιβατηγού:

Σε μία ορισμένη περιοχή (νεκρή γωνία) είναι δυνατόν να μην είναι ορατά αυτοκίνητα που προσπερνούν.

Ο εσωτερικός καθρέπτης καθιστά πάντα δυνατή την πλήρη oρατότητα προς τα δεξιά.

Αυτοκινητο - ΟΡΓΑΝΑ 34

Multiple choice question

Ο ήχος που εκπέμπεται από το ηχητικό όργανο του οχήματος (κόρνα) πρέπει να είναι:

Εναλλασσόμενος.

Διαπεραστικός.

Συνεχής με ίδιο τόνο.


Σελίδες