Αυτοκίνητο

11 - 20 από 821

Αυτοκινητο - ΟΡΓΑΝΑ 35

Η χρήση ζώνης ασφαλείας είναι απαραίτητη και από τους επιβάτες των πίσω καθισμάτων:

Ναι, γιατί δεν προστατεύονται σε περίπτωση ατυχήματος.

Όχι, γιατί προστατεύονται από τα μπροστινά καθίσματα.

Όχι, γιατί δεν προβλέπεται στον Κ.Ο.Κ.Αυτοκινητο - ΟΡΓΑΝΑ 36

Ποια είναι τα φώτα διασταυρώσεως του αυτοκινήτου:

Τα φώτα που έχουν εμβέλεια τουλάχιστον 100 m.

Τα μικρά φώτα στο εμπρόσθιο μέρος.

Τα φώτα που έχουν εμβέλεια τουλάχιστον 40 m.

Αυτοκινητο - ΟΡΓΑΝΑ 37

Όταν δεν λειτουργούν τα φώτα τροχοπεδήσεως του οχήματός σας, με ποιον τρόπο οφείλετε να ειδοποιήσετε αυτόν που ακολουθεί, ότι έχετε πρόθεση να σταθμεύσετε:

Χρησιμοποιώντας τα φώτα οπισθοπορείας.

Κάμπτοντας το βραχίονα προς τα πάνω.

Κάμπτοντας το βραχίονα προς τα κάτω.

Αυτοκινητο - ΟΡΓΑΝΑ 38

Σε ποια οχήματα είναι υποχρεωτικές οι ζώνες ασφαλείας στα μπροστινά καθίσματα:

Σε όλα τα επιβατηγά και φορτηγά αυτοκίνητα.

Σε όλα τα επιβατηγά αυτοκίνητα.

Σε όλα τα επιβατηγά και φορτηγά αυτοκίνητα μέγιστου επιτρεπόμενου βάρους μέχρι και 3.500 kg.

Αυτοκινητο - ΟΡΓΑΝΑ 41

Τι πρέπει να προσέχει ο οδηγός κατά τη χρησιμοποίηση του καθρέπτη ενός επιβατηγού:

Οι καθρέπτες πρέπει να είναι προσαρμοσμένοι στον εκάστοτε οδηγό.

Ο εσωτερικός καθρέπτης καθιστά πάντα δυνατή τη πλήρη ορατότητα προς τα δεξιά.

Αυτοκινητο - ΟΔΗΓΟΣ 02

Η νεκρή γωνία είναι μια περιοχή:

Μη ορατή με λοξή ματιά πάνω από τους ώμους.

Μη ορατή από τη θέση του οδηγού μέσω των καθρεπτών.

Ορατή μέσω των καθρεπτών.Αυτοκινητο - ΟΔΗΓΟΣ 03

Για να εγκατασταθείτε σωστά στη θέση του οδηγού:

Πρέπει να μπορείτε να ακουμπάτε τους καρπούς των χεριών σας στο επάνω μέρος του τιμονιού και να μπορείτε να πατάτε ως το τέρμα το συμπλέκτη.

Πρέπει να μπορείτε να ακουμπάτε τα χέρια σας στον πίνακα ελέγχου.

Αυτοκινητο - ΟΔΗΓΟΣ 05

Ένα ογκώδες αντικείμενο δεν επιτρέπεται να εξέχει προς τα πίσω περισσότερο του 30% του μήκους του οχήματος χωρίς ειδική άδεια:

ΟΧΙ

ΝΑΙ

Αυτοκινητο - ΟΔΗΓΟΣ 10

Για να επιβιβασθείτε στο όχημά σας:

Βρίσκεσθε με πρόσωπο προς την κυκλοφορία της κατευθύνσεώς σας.

Γυρνάτε την πλάτη σας στην κυκλοφορία της κατευθύνσεώς σας.

Αυτοκινητο - ΟΔΗΓΟΣ 11

Εάν αλλάζετε λωρίδα, για να ελέγξετε καλά προς τα πίσω:

Ελέγχετε με τους καθρέπτες και γυρνάτε το κεφάλι στην πλευρά που θα μπείτε.

Σας αρκούν οι καθρέπτες.

Κοιτάτε μόνο τον εξωτερικό καθρέπτη.


Σελίδες