Αυτοκίνητο

31 - 40 από 821

Αυτοκινητο - ΣΗΜΑΝΣΗ 08

Ποιά είναι η σημασία του σήματος αυτού:

Αναγγελία προσεγγίσεως σε ανισόπεδο κόμβο αυτοκινητόδρομου.

Αναγγελία προσεγγίσεως σε διασταύρωση οδού ταχείας κυκλοφορίας.

Αναγγελία προσεγγίσεως σε διασταύρωση εθνικής οδού.Αυτοκινητο - ΣΗΜΑΝΣΗ 09

Αυτό το σήμα καθορίζει:

Διακλάδωση αριστερά με αγροτική οδό που οδηγεί σε οικισμό.

Μια περιοχή σταθμεύσεως αριστερά.

Μια προειδοποίηση για αδιέξοδο δρόμο στα αριστερά.

Αυτοκινητο - ΣΗΜΑΝΣΗ 10

Οι ειδικές λωρίδες για τα λεωφορεία μπορούν να χρησιμοποιηθούν προσωρινά:

Από τα οχήματα έκτακτης ανάγκης.

Από την κανονική κυκλοφορία.

Αυτοκινητο - ΣΗΜΑΝΣΗ 11

Οδηγείτε με 90 km/h σε αυτόν το δρόμο όπου η ορατότητα είναι καλή:

Η ελάχιστη επιτρεπόμενη ταχύτητα είναι 90 km/h.

Να είσθε έτοιμοι να μειώσετε την ταχύτητά σας: μπορεί να
υπάρχει κάποιος κίνδυνος που δεν έχετε ακόμα παρατηρήσει.

Αυτοκινητο - ΣΗΜΑΝΣΗ 12

Ποιά είναι η σημασία της πινακίδας αυτής:

Προειδοποιητική κατευθύνσεων που τοποθετείται προ κόμβου σε εθνική οδό.

Προειδοποιητική κατευθύνσεων που τοποθετείται προ κόμβου σε οδό ταχείας κυκλοφορίας.

Προειδοποιητική κατευθύνσεων που τοποθετείται προ ανισόπεδου κόμβου σε αυτοκινητόδρομο.

Αυτοκινητο - ΣΗΜΑΝΣΗ 13

Τι επιτρέπεται να κάνετε όταν υπάρχει το σήμα αυτό:

Να σταθμεύσετε εφόσον δεν παρακωλύετε την είσοδο ή την έξοδο.

Να σταθμεύσετε επί πέντε λεπτά.

Να σταθμεύσετε εφόσον διαθέτετε το προβλεπόμενο αντίτιμο σταθμεύσεως.Αυτοκινητο - ΣΗΜΑΝΣΗ 14

Αυτή η πινακίδα σημαίνει:

Επικίνδυνο ανώμαλο οδόστρωμα, σε κακή κατάσταση, με λάκκους κλπ.

Βαθιά λακκούβα.

Αυτοκινητο - ΣΗΜΑΝΣΗ 17

Η ζώνη που προορίζεται για τη στάση λεωφορείων επισημαίνεται συνήθως με μια τεθλασμένη κίτρινη γραμμή (ζιγκ-ζαγκ). Μπορείτε:

Να πατήσετε αυτήν τη γραμμή ενώ οδηγείτε.

Να σταματήσετε για κάποια στιγμή σε εκείνο το σημείο.

Να σταθμεύσετε σε εκείνο το σημείο.

Αυτοκινητο - ΣΗΜΑΝΣΗ 18

Αυτή η πινακίδα απαγορεύει την είσοδο:

Μόνο στα μοτοποδήλατα.

Στα μοτοποδήλατα και τις μοτοσυκλέτες.


Σελίδες