Αυτοκίνητο

11 - 20 από 821

Αυτοκινητο - ΟΡΓΑΝΑ 35

Multiple choice question

Η χρήση ζώνης ασφαλείας είναι απαραίτητη και από τους επιβάτες των πίσω καθισμάτων:

Όχι, γιατί δεν προβλέπεται στον Κ.Ο.Κ.

Όχι, γιατί προστατεύονται από τα μπροστινά καθίσματα.

Ναι, γιατί δεν προστατεύονται σε περίπτωση ατυχήματος.Αυτοκινητο - ΟΡΓΑΝΑ 36

Multiple choice question

Ποια είναι τα φώτα διασταυρώσεως του αυτοκινήτου:

Τα φώτα που έχουν εμβέλεια τουλάχιστον 40 m.

Τα φώτα που έχουν εμβέλεια τουλάχιστον 100 m.

Τα μικρά φώτα στο εμπρόσθιο μέρος.

Αυτοκινητο - ΟΡΓΑΝΑ 37

Multiple choice question

Όταν δεν λειτουργούν τα φώτα τροχοπεδήσεως του οχήματός σας, με ποιον τρόπο οφείλετε να ειδοποιήσετε αυτόν που ακολουθεί, ότι έχετε πρόθεση να σταθμεύσετε:

Κάμπτοντας το βραχίονα προς τα κάτω.

Κάμπτοντας το βραχίονα προς τα πάνω.

Χρησιμοποιώντας τα φώτα οπισθοπορείας.

Αυτοκινητο - ΟΡΓΑΝΑ 38

Multiple choice question

Σε ποια οχήματα είναι υποχρεωτικές οι ζώνες ασφαλείας στα μπροστινά καθίσματα:

Σε όλα τα επιβατηγά και φορτηγά αυτοκίνητα.

Σε όλα τα επιβατηγά αυτοκίνητα.

Σε όλα τα επιβατηγά και φορτηγά αυτοκίνητα μέγιστου επιτρεπόμενου βάρους μέχρι και 3.500 kg.

Αυτοκινητο - ΟΡΓΑΝΑ 41

Multiple choice question

Τι πρέπει να προσέχει ο οδηγός κατά τη χρησιμοποίηση του καθρέπτη ενός επιβατηγού:

Ο εσωτερικός καθρέπτης καθιστά πάντα δυνατή τη πλήρη ορατότητα προς τα δεξιά.

Οι καθρέπτες πρέπει να είναι προσαρμοσμένοι στον εκάστοτε οδηγό.

Αυτοκινητο - ΟΔΗΓΟΣ 02

Multiple choice question

Η νεκρή γωνία είναι μια περιοχή:

Μη ορατή με λοξή ματιά πάνω από τους ώμους.

Μη ορατή από τη θέση του οδηγού μέσω των καθρεπτών.

Ορατή μέσω των καθρεπτών.Αυτοκινητο - ΟΔΗΓΟΣ 03

Multiple choice question

Για να εγκατασταθείτε σωστά στη θέση του οδηγού:

Πρέπει να μπορείτε να ακουμπάτε τους καρπούς των χεριών σας στο επάνω μέρος του τιμονιού και να μπορείτε να πατάτε ως το τέρμα το συμπλέκτη.

Πρέπει να μπορείτε να ακουμπάτε τα χέρια σας στον πίνακα ελέγχου.

Αυτοκινητο - ΟΔΗΓΟΣ 05

Multiple choice question

Ένα ογκώδες αντικείμενο δεν επιτρέπεται να εξέχει προς τα πίσω περισσότερο του 30% του μήκους του οχήματος χωρίς ειδική άδεια:

ΟΧΙ

ΝΑΙ

Αυτοκινητο - ΟΔΗΓΟΣ 10

Multiple choice question

Για να επιβιβασθείτε στο όχημά σας:

Γυρνάτε την πλάτη σας στην κυκλοφορία της κατευθύνσεώς σας.

Βρίσκεσθε με πρόσωπο προς την κυκλοφορία της κατευθύνσεώς σας.

Αυτοκινητο - ΟΔΗΓΟΣ 11

Multiple choice question

Εάν αλλάζετε λωρίδα, για να ελέγξετε καλά προς τα πίσω:

Σας αρκούν οι καθρέπτες.

Κοιτάτε μόνο τον εξωτερικό καθρέπτη.

Ελέγχετε με τους καθρέπτες και γυρνάτε το κεφάλι στην πλευρά που θα μπείτε.


Σελίδες