Οι έκτακτες καταστάσεις

1 - 10 από 19

Αυτοκινητο - ΕΚΤΑΚΤΑ Α 02

Πρέπει να κορνάρετε:

Για να επικοινωνείτε με άλλους χρήστες του δρόμου.

Για να δείχνετε τον εκνευρισμό σας σε άλλους χρήστες του δρόμου.

Για να κάνετε γνωστή την παρουσία σας σε άλλους χρήστες του δρόμου, σε περίπτωση κινδύνου ή έκτακτης ανάγκης.



Αυτοκινητο - ΕΚΤΑΚΤΑ Α 03

Έχετε υποχρέωση προς τους άλλους χρήστες της οδού για συνεχή προσοχή και αμοιβαίο σεβασμό. Τι σημαίνει αυτό:

Η οδική ασφάλεια προϋποθέτει το προσωπικό ενδιαφέρον σας προς τους άλλους χρήστες.

Πρέπει να αναμένετε πάντοτε σωστή συμπεριφορά των άλλων χρηστών.

Αυτοκινητο - ΕΚΤΑΚΤΑ Α 04

Πώς συμπεριφέρεσθε εάν, ενώ οδηγείτε με αναμμένα τα μεγάλα φώτα (πορείας), ξαφνικά παρουσιαστούν άγρια ζώα στο βάθος του πεδίου που φωτίζεται:

Συνεχίζετε την πορεία σας με αναμμένα τα φώτα πορείας.

Κορνάρετε και φρενάρετε.

Ανάβετε αμέσως τα μεσαία φώτα (διασταυρώσεως).

Αυτοκινητο - ΕΚΤΑΚΤΑ 06

Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον εκκινητή (μίζα) για να προωθήσετε ή να οπισθοδρομήσετε μερικά μέτρα το όχημά σας:

ΟΧΙ

ΝΑΙ

Αυτοκινητο - ΕΚΤΑΚΤΑ 07

Η περιστασιακή ρυμούλκηση άλλου οχήματος:

Απαγορεύεται.

Επιτρέπεται υπό όρους αλλά δεν συνιστάται.

Αυτοκινητο - ΕΚΤΑΚΤΑ 08

Η ευστάθεια του οχήματός σας μπορεί να επηρεαστεί από πλευρικούς ανέμους. Αυτό είναι πιο πιθανό όταν οδηγείτε σε:

Τμήμα δρόμου ελεύθερο από πλευρικά εμπόδια.

Μέσα σε μια σήραγγα.

Σε μια κατοικημένη περιοχή.



Αυτοκινητο - ΕΚΤΑΚΤΑ 09

Όταν οδηγείτε το αυτοκίνητό σας φορτωμένο βαριά, η πίεση των ελαστικών σας πρέπει να είναι:

Αυξημένη.

Μειωμένη.

Η ίδια όπως κανονικά.

Αυτοκινητο - ΕΚΤΑΚΤΑ 10

Σε περίπτωση βλάβης του συστήματος πεδήσεως:

Σηκώνετε με επιμονή το χειρόφρενο.

Βάζετε χαμηλότερη ταχύτητα, χρησιμοποιείτε το χειρόφρενο πατώντας συνεχώς το κουμπί, ψάχνετε για περιοχή με ελεύθερο χώρο και συνεχώς ασκείτε αλλεπάλληλες πιέσεις στο πεντάλ φρένων.

Αυτοκινητο - ΕΚΤΑΚΤΑ 11

Αν σταματήσετε από βλάβη πάνω σε μια ισόπεδη σιδηροδρομική διάβαση, η πρώτη σας ενέργεια είναι να:

Βγάλετε όλους τους επιβάτες από το όχημα και να τους απομακρύνετε.

Σπρώξετε το όχημα έξω από τη διάβαση.

Τηλεφωνήσετε στον υπεύθυνο της διαβάσεως.

Αυτοκινητο - ΕΚΤΑΚΤΑ 12

Σε δρόμους εντός κατοικημένων περιοχών το προειδοποιητικό τρίγωνο πρέπει να τοποθετείται πίσω από το όχημα τουλάχιστον στα:

20 m.

50 m.


Σελίδες