Οι έκτακτες καταστάσεις

1 - 10 από 19

Αυτοκινητο - ΕΚΤΑΚΤΑ Α 02

Multiple choice question

Πρέπει να κορνάρετε:

Για να δείχνετε τον εκνευρισμό σας σε άλλους χρήστες του δρόμου.

Για να επικοινωνείτε με άλλους χρήστες του δρόμου.

Για να κάνετε γνωστή την παρουσία σας σε άλλους χρήστες του δρόμου, σε περίπτωση κινδύνου ή έκτακτης ανάγκης.Αυτοκινητο - ΕΚΤΑΚΤΑ Α 03

Multiple choice question

Έχετε υποχρέωση προς τους άλλους χρήστες της οδού για συνεχή προσοχή και αμοιβαίο σεβασμό. Τι σημαίνει αυτό:

Η οδική ασφάλεια προϋποθέτει το προσωπικό ενδιαφέρον σας προς τους άλλους χρήστες.

Πρέπει να αναμένετε πάντοτε σωστή συμπεριφορά των άλλων χρηστών.

Αυτοκινητο - ΕΚΤΑΚΤΑ Α 04

Multiple choice question

Πώς συμπεριφέρεσθε εάν, ενώ οδηγείτε με αναμμένα τα μεγάλα φώτα (πορείας), ξαφνικά παρουσιαστούν άγρια ζώα στο βάθος του πεδίου που φωτίζεται:

Συνεχίζετε την πορεία σας με αναμμένα τα φώτα πορείας.

Κορνάρετε και φρενάρετε.

Ανάβετε αμέσως τα μεσαία φώτα (διασταυρώσεως).

Αυτοκινητο - ΕΚΤΑΚΤΑ 06

Multiple choice question

Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον εκκινητή (μίζα) για να προωθήσετε ή να οπισθοδρομήσετε μερικά μέτρα το όχημά σας:

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Αυτοκινητο - ΕΚΤΑΚΤΑ 07

Multiple choice question

Η περιστασιακή ρυμούλκηση άλλου οχήματος:

Επιτρέπεται υπό όρους αλλά δεν συνιστάται.

Απαγορεύεται.

Αυτοκινητο - ΕΚΤΑΚΤΑ 08

Multiple choice question

Η ευστάθεια του οχήματός σας μπορεί να επηρεαστεί από πλευρικούς ανέμους. Αυτό είναι πιο πιθανό όταν οδηγείτε σε:

Τμήμα δρόμου ελεύθερο από πλευρικά εμπόδια.

Σε μια κατοικημένη περιοχή.

Μέσα σε μια σήραγγα.Αυτοκινητο - ΕΚΤΑΚΤΑ 09

Multiple choice question

Όταν οδηγείτε το αυτοκίνητό σας φορτωμένο βαριά, η πίεση των ελαστικών σας πρέπει να είναι:

Αυξημένη.

Μειωμένη.

Η ίδια όπως κανονικά.

Αυτοκινητο - ΕΚΤΑΚΤΑ 10

Multiple choice question

Σε περίπτωση βλάβης του συστήματος πεδήσεως:

Σηκώνετε με επιμονή το χειρόφρενο.

Βάζετε χαμηλότερη ταχύτητα, χρησιμοποιείτε το χειρόφρενο πατώντας συνεχώς το κουμπί, ψάχνετε για περιοχή με ελεύθερο χώρο και συνεχώς ασκείτε αλλεπάλληλες πιέσεις στο πεντάλ φρένων.

Αυτοκινητο - ΕΚΤΑΚΤΑ 11

Multiple choice question

Αν σταματήσετε από βλάβη πάνω σε μια ισόπεδη σιδηροδρομική διάβαση, η πρώτη σας ενέργεια είναι να:

Βγάλετε όλους τους επιβάτες από το όχημα και να τους απομακρύνετε.

Σπρώξετε το όχημα έξω από τη διάβαση.

Τηλεφωνήσετε στον υπεύθυνο της διαβάσεως.

Αυτοκινητο - ΕΚΤΑΚΤΑ 12

Multiple choice question

Σε δρόμους εντός κατοικημένων περιοχών το προειδοποιητικό τρίγωνο πρέπει να τοποθετείται πίσω από το όχημα τουλάχιστον στα:

50 m.

20 m.


Σελίδες