Οι έκτακτες καταστάσεις

1 - 10 από 19

Αυτοκινητο - ΕΚΤΑΚΤΑ Α 02

Πρέπει να κορνάρετε:

Για να δείχνετε τον εκνευρισμό σας σε άλλους χρήστες του δρόμου.

Για να κάνετε γνωστή την παρουσία σας σε άλλους χρήστες του δρόμου, σε περίπτωση κινδύνου ή έκτακτης ανάγκης.

Για να επικοινωνείτε με άλλους χρήστες του δρόμου.Αυτοκινητο - ΕΚΤΑΚΤΑ Α 03

Έχετε υποχρέωση προς τους άλλους χρήστες της οδού για συνεχή προσοχή και αμοιβαίο σεβασμό. Τι σημαίνει αυτό:

Η οδική ασφάλεια προϋποθέτει το προσωπικό ενδιαφέρον σας προς τους άλλους χρήστες.

Πρέπει να αναμένετε πάντοτε σωστή συμπεριφορά των άλλων χρηστών.

Αυτοκινητο - ΕΚΤΑΚΤΑ Α 04

Πώς συμπεριφέρεσθε εάν, ενώ οδηγείτε με αναμμένα τα μεγάλα φώτα (πορείας), ξαφνικά παρουσιαστούν άγρια ζώα στο βάθος του πεδίου που φωτίζεται:

Ανάβετε αμέσως τα μεσαία φώτα (διασταυρώσεως).

Κορνάρετε και φρενάρετε.

Συνεχίζετε την πορεία σας με αναμμένα τα φώτα πορείας.

Αυτοκινητο - ΕΚΤΑΚΤΑ 06

Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον εκκινητή (μίζα) για να προωθήσετε ή να οπισθοδρομήσετε μερικά μέτρα το όχημά σας:

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Αυτοκινητο - ΕΚΤΑΚΤΑ 07

Η περιστασιακή ρυμούλκηση άλλου οχήματος:

Απαγορεύεται.

Επιτρέπεται υπό όρους αλλά δεν συνιστάται.

Αυτοκινητο - ΕΚΤΑΚΤΑ 08

Η ευστάθεια του οχήματός σας μπορεί να επηρεαστεί από πλευρικούς ανέμους. Αυτό είναι πιο πιθανό όταν οδηγείτε σε:

Σε μια κατοικημένη περιοχή.

Τμήμα δρόμου ελεύθερο από πλευρικά εμπόδια.

Μέσα σε μια σήραγγα.Αυτοκινητο - ΕΚΤΑΚΤΑ 09

Όταν οδηγείτε το αυτοκίνητό σας φορτωμένο βαριά, η πίεση των ελαστικών σας πρέπει να είναι:

Αυξημένη.

Η ίδια όπως κανονικά.

Μειωμένη.

Αυτοκινητο - ΕΚΤΑΚΤΑ 10

Σε περίπτωση βλάβης του συστήματος πεδήσεως:

Σηκώνετε με επιμονή το χειρόφρενο.

Βάζετε χαμηλότερη ταχύτητα, χρησιμοποιείτε το χειρόφρενο πατώντας συνεχώς το κουμπί, ψάχνετε για περιοχή με ελεύθερο χώρο και συνεχώς ασκείτε αλλεπάλληλες πιέσεις στο πεντάλ φρένων.

Αυτοκινητο - ΕΚΤΑΚΤΑ 11

Αν σταματήσετε από βλάβη πάνω σε μια ισόπεδη σιδηροδρομική διάβαση, η πρώτη σας ενέργεια είναι να:

Τηλεφωνήσετε στον υπεύθυνο της διαβάσεως.

Σπρώξετε το όχημα έξω από τη διάβαση.

Βγάλετε όλους τους επιβάτες από το όχημα και να τους απομακρύνετε.

Αυτοκινητο - ΕΚΤΑΚΤΑ 12

Σε δρόμους εντός κατοικημένων περιοχών το προειδοποιητικό τρίγωνο πρέπει να τοποθετείται πίσω από το όχημα τουλάχιστον στα:

20 m.

50 m.


Σελίδες