Αυτοκινητο - ΟΔΗΓΟΣ 02

Multiple choice question

Η νεκρή γωνία είναι μια περιοχή:

Μη ορατή με λοξή ματιά πάνω από τους ώμους.

Ορατή μέσω των καθρεπτών.

Μη ορατή από τη θέση του οδηγού μέσω των καθρεπτών.