Αυτοκινητο - ΟΔΗΓΟΣ 12

Multiple choice question

Τα λαστιχάκια των υαλοκαθαριστήρων αντικαθίστανται:

Κάθε φορά που έχουν φθαρεί και τουλάχιστον μια φορά το χρόνο, κατά προτίμηση πριν το χειμώνα.

Κατά προτίμηση το καλοκαίρι.