Αυτοκινητο - ΟΔΗΓΟΣ 20

Multiple choice question

Οδηγείτε με το επιβατηγό σας λίγο γρηγορότερα από την ταχύτητα βαδίσματος. Οι ζώνες ασφαλείας πρέπει να δεθούν:

Ναι, σε κάθε διαδρομή.

Όχι, σε διαδρομές μέσα σε κατοικημένες περιοχές.

Μόνο σε διαδρομές στους αυτοκινητόδρομους και δρόμους ταχείας κυκλοφορίας.