Αυτοκινητο - ΟΔΗΓΟΣ 22

Multiple choice question

Ένα επιβατηγό είναι εφοδιασμένο με ζώνες ασφαλείας για όλες του τις θέσεις. Ποια πρόσωπα πρέπει να τις φορέσουν:

Ο οδηγός και όλοι οι επιβάτες.

Μόνο ο οδηγός.

Ο οδηγός και οι επιβάτες των εμπροσθίων καθισμάτων.