Αυτοκινητο - ΟΡΓΑΝΑ 28

Πώς μπορείτε να μεταφέρετε κατά το δυνατόν ασφαλέστερα με το επιβατηγό σας αυτοκίνητο ένα μικρό παιδί:

Στη θέση του συνοδηγού.

Στο πίσω κάθισμα, σε ένα εγκεκριμμένου τύπου, για το σκοπό αυτό, παιδικό κάθισμα.

Στην αγκαλιά ενός προσώπου που κάθεται στο εμπρός κάθισμα.