Αυτοκινητο - ΟΡΓΑΝΑ 34

Ο ήχος που εκπέμπεται από το ηχητικό όργανο του οχήματος (κόρνα) πρέπει να είναι:

Συνεχής με ίδιο τόνο.

Διαπεραστικός.

Εναλλασσόμενος.