Βυτιοφόρο - ADR 10

Multiple choice question

Ποια οχήματα είναι ιδιαίτερα επικίνδυνα κατά την κίνησή τους:

Τα πολυδιαμερισματικά βυτία.

Αυτά με γεμάτο βυτίο.

Αυτά με μισογεμάτο βυτίο.