Βυτιοφόρο - ADR 90

Οι τοξικές ουσίες της κλάσης 6.1 λέγονται αλλιώς:

Δηλητηριώδεις.

Εύφλεκτες.

Επικίνδυνες.

Καυστικές.