Βυτιοφόρο - ADR 90

Οι τοξικές ουσίες της κλάσης 6.1 λέγονται αλλιώς:

Επικίνδυνες.

Εύφλεκτες.

Καυστικές.

Δηλητηριώδεις.