Βυτιοφόρο - ADR 90

Multiple choice question

Οι τοξικές ουσίες της κλάσης 6.1 λέγονται αλλιώς:

Δηλητηριώδεις.

Επικίνδυνες.

Εύφλεκτες.

Καυστικές.