Βυτιοφόρο - ADR 91

Multiple choice question

Οι ουσίες της κλάσης 9 ποιόν κίνδυνο δεν παρουσιάζουν:

Οικοτοξικότητα.

Πρόκληση καρκίνου.

Τοξικότητα.

Ραδιενέργεια.