Βυτιοφόρο - ADR 92

Multiple choice question

Ο καθαρός ατμοσφαιρικός αέρας αποτελείται από:

80% άζωτο και 20% οξυγόνο.

78% άζωτο και 21% οξυγόνο.

78% οξυγόνο και 23% άζωτο.

21% άζωτο και 78% οξυγόνο.