Βυτιοφόρο - ADR 93

Multiple choice question

Κάθε μεταφορική μονάδα που μεταφέρει επικίνδυνα εμπορεύματα πρέπει να είναι εφοδιασμένη με:

Δυο κόκκινα φώτα ανεξάρτητα από τον ηλεκτρικό εξοπλισμό του οχήματος που θα είναι αναβοσβύνοντα.

Δυο κίτρινα ή κόκκινα φώτα ανεξάρτητα από τον ηλεκτρικό εξοπλισμό του οχήματος που θα είναι σταθερά ή αναβοσβύνοντα.

Δυο κόκκινα φώτα ανεξάρτητα από τον ηλεκτρικό εξοπλισμό του οχήματος που θα είναι σταθερά ή αναβοσβύνοντα.

Δυο κίτρινα φώτα ανεξάρτητα από τον ηλεκτρικό εξοπλισμό του οχήματος που θα είναι σταθερά ή αναβοσβύνοντα.