Βυτιοφόρο - ADR 95

Multiple choice question

Όπου έχουν εφαρμογή οι διατάξεις περί μεταφοράς σαν “πλήρες φορτίο” οι αρμόδιες αρχές μπορεί να ζητήσουν:

Το όχημα ή το κοντέινερ να φορτωθεί με το μέγιστο μικτό του βάρος.

Το όχημα ή μεγάλο κοντέινερ που χρησιμοποιείται γι’ αυτή τη μεταφορά να φορτωθεί μόνο σε ένα σημείο και να εκφορτωθεί οπουδήποτε.

Να υπάρχει πλήρης φόρτωσης του οχήματος ή των κοντέινερ, χωρίς κενά.

Το όχημα ή μεγάλο κοντέινερ που χρησιμοποιείται γι’ αυτή τη μεταφορά να φορτωθεί μόνο σε ένα σημείο και να εκφορτωθεί μόνο σε ένα σημείο.