Βυτιοφόρο - ADR 98

Στην κλάση 3 ανήκουν οι:

Εύφλεκτες ουσίες εν γένει.

Εύφλεκτες αέριες ουσίες.

Εύφλεκτες στερεές ουσίες.

Εύφλεκτες υγρές ουσίες.