Βυτιοφόρο - ADR 99

Οι οξειδωτικές ουσίες:

Είναι άφλεκτες.

Συντελούν και ενισχύουν την ανάφλεξη.

Είναι γενικά επικίνδυνες.

Είναι πολύ εύφλεκτες.