Λεωφορείο - ΤΑΧΥΤΗΤΑ 3

Multiple choice question

Ποιο το ανώτατο όριο ταχύτητας λεωφορείων με ελαφρό ρυμουλκούμενο, εκτός κατοικημένων περιοχών, αν αυτό δεν καθορίζεται με ειδικές πινακίδες:

90 km/h.

80 km/h.

70 km/h.