Λεωφορείο - ΤΑΧΥΤΗΤΑ 8

Multiple choice question

Ποιο είναι το ανώτατο όριο ταχύτητας λεωφορείων μεταφοράς μαθητών εκτός κατοικημένων περιοχών, αν αυτό δεν καθορίζεται με ειδικές πινακίδες:

60 km/h.

70 km/h.

50 km/h.