Λεωφορείο - ΤΑΧΥΤΗΤΑ 9

Multiple choice question

Ποιο είναι το ανώτατο όριο ταχύτητας αρθρωτών λεωφορείων εκτός κατοικημένων περιοχών, αν αυτό δεν καθορίζεται διαφορετικά με ειδικές πινακίδες:

90 km/h.

70 km/h.

80 km/h.