Λεωφορείο - ΤΑΧΥΤΗΤΑ 9

Ποιο είναι το ανώτατο όριο ταχύτητας αρθρωτών λεωφορείων εκτός κατοικημένων περιοχών, αν αυτό δεν καθορίζεται διαφορετικά με ειδικές πινακίδες:

70 km/h.

80 km/h.

90 km/h.