Μηχανή - Μ 1

Multiple choice question

To καλοκαίρι οδηγείτε τη μοτοσυκλέτα με κοντό παντελόνι:

Όχι, γιατί με την παραμικρή πτώση θα έχετε σοβαρές σωματικές κακώσεις.

Ναι, αλλά με προσοχή και μικρή ταχύτητα.

Ναι, αρκεί να φοράτε προστατευτικό κράνος.