Μηχανή - Μ 171

Multiple choice question

Ο συνεπιβάτης οφείλει να:

Να ελέγχει το δρόμο πίσω.

Να γέρνει μαζί με τον οδηγό στις στροφές.

Να δείχνει με τα χέρια του την πρόθεση για αλλαγή κατευθύνσεως.

Δίνει οδηγίες στον οδηγό.