Μηχανή - Μ 25

Multiple choice question

Σε μία διασταύρωση έχετε προτεραιότητα οδηγώντας το δίκυκλό σας. Την διεκδικείτε επίμονα:

Ναι, γιατί αυτό είναι νόμιμο.

Όχι, γιατί το ατύχημα με δίκυκλο δεν έχει δυσάρεστες συνέπειες για τον αναβάτη του.

Όχι, γιατί αυτό είναι επικίνδυνο.