Μηχανή - Μ 26

Multiple choice question

Όταν ακολουθείτε, οδηγώντας τη μοτοσυκλέτα σας, ένα αυτοκίνητο, σε ποιες θέσεις αποφεύγετε να τοποθετείστε:

Ακριβώς πίσω από το αυτοκίνητο.

Αριστερά από το αυτοκίνητο.

Στις θέσεις εκείνες που δεν καλύπτονται από τους καθρέπτες του αυτοκινήτου.