Μηχανή - Μ 30

Multiple choice question

Μια μοτοσυκλέτα που αναπτύσσει ταχύτητα πάνω από 40 km/h πρέπει να διαθέτει:

Μόνο φώτα διασταυρώσεως.

Μέχρι δύο φώτα πορείας, τοποθετημένα συμμετρικά το ένα κοντά στο άλλο.

Δεν επιβάλλεται να έχει φώτα πορείας.