Μηχανή - Μ 6

Multiple choice question

Γιατί ο δικυκλιστής, ακόμα και την ημέρα, πρέπει να οδηγεί με τα φώτα αναμμένα:

Για να βλέπει καλύτερα τα οχήματα που ακολουθεί.

Για να είναι καλύτερα ορατός.

Για να βλέπει καλύτερα τα αντιθέτως ερχόμενα οχήματα.