Μηχανή - M 29

Multiple choice question

Σε μία σύγκρουση μοτοσυκλέτας με αυτοκίνητο τι πιστεύετε ότι προστατεύει το δικυκλιστή:

Η μικρή μάζα της μοτοσυκλέτας.

Η εκτίναξή του από τη μοτοσυκλέτα.

Το κατάλληλο ντύσιμο και το σωστό προστατευτικό κράνος.