Φορτηγό - ΤΕΧΝΙΚΑ 3

Multiple choice question

Η συσκευή του ταχογράφου πρέπει να βρίσκεται σε λειτουργία:

Για 10 ώρες.

Για 15 ώρες.

Ολόκληρο το εικοσιτετράωρο χωρίς διακοπή.