Φορτηγό - ΤΕΧΝΙΚΑ 32

Multiple choice question

Σύμφωνα με τη νομοθεσία μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος είναι:

Το μέγιστο βάρος φορτωμένου οχήματος, το οποίο αναγράφεται ως μικτό βάρος στην άδεια κυκλοφορίας του.

Το μέγιστο βάρος, που αντέχει να μεταφέρει το όχημα.

Το μέγιστο βάρος φορτίου, με το οποίο επιτρέπεται να φορτωθεί το όχημα.