Φορτηγό - ΤΕΧΝΙΚΑ 35

Multiple choice question

Ένα ρυμουλκούμενο, όταν αποσυνδέεται από το ρυμουλκό, πρέπει να ακινητοποιείται με:

Το τρίγωνο ζεύξεώς του.

Μηχανικό τρόπο.

Τον πεπιεσμένο αέρα που έχει στο καζανάκι του.