Φορτηγό - ΤΕΧΝΙΚΑ 39

Ρυμουλκό όχημα (τράκτορας ή ελκυστήρας) είναι:

Το όχημα που στερείται ίδιας κινητήριας δυνάμεως και είναι κατασκευασμένο κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να έλκεται από άλλο μηχανοκίνητο όχημα.

Το μηχανοκίνητο όχημα που χρησιμοποιείται μόνο για την έλξη άλλων οχημάτων.

Το αυτοκίνητο όχημα που προορίζεται κυρίως για τη μεταφορά πραγμάτων.