Φορτηγό - ΤΕΧΝΙΚΑ 8

Multiple choice question

Ποιος έχει την υποχρέωση να φυλάσσει για ένα χρόνο τα φύλλα καταγραφής (δίσκους-ταινίες) του ταχογράφου του φορτηγού:

Η αρμόδια αστυνομική αρχή.

Ο ιδιοκτήτης του οχήματος.

Ο οδηγός του οχήματος.