Η εγκαταστάση στη θέση του οδήγου

1 - 9 από 9

Αυτοκινητο - ΟΔΗΓΟΣ 02

Η νεκρή γωνία είναι μια περιοχή:

Μη ορατή από τη θέση του οδηγού μέσω των καθρεπτών.

Μη ορατή με λοξή ματιά πάνω από τους ώμους.

Ορατή μέσω των καθρεπτών.Αυτοκινητο - ΟΔΗΓΟΣ 03

Για να εγκατασταθείτε σωστά στη θέση του οδηγού:

Πρέπει να μπορείτε να ακουμπάτε τα χέρια σας στον πίνακα ελέγχου.

Πρέπει να μπορείτε να ακουμπάτε τους καρπούς των χεριών σας στο επάνω μέρος του τιμονιού και να μπορείτε να πατάτε ως το τέρμα το συμπλέκτη.

Αυτοκινητο - ΟΔΗΓΟΣ 05

Ένα ογκώδες αντικείμενο δεν επιτρέπεται να εξέχει προς τα πίσω περισσότερο του 30% του μήκους του οχήματος χωρίς ειδική άδεια:

ΟΧΙ

ΝΑΙ

Αυτοκινητο - ΟΔΗΓΟΣ 10

Για να επιβιβασθείτε στο όχημά σας:

Βρίσκεσθε με πρόσωπο προς την κυκλοφορία της κατευθύνσεώς σας.

Γυρνάτε την πλάτη σας στην κυκλοφορία της κατευθύνσεώς σας.

Αυτοκινητο - ΟΔΗΓΟΣ 11

Εάν αλλάζετε λωρίδα, για να ελέγξετε καλά προς τα πίσω:

Κοιτάτε μόνο τον εξωτερικό καθρέπτη.

Ελέγχετε με τους καθρέπτες και γυρνάτε το κεφάλι στην πλευρά που θα μπείτε.

Σας αρκούν οι καθρέπτες.

Αυτοκινητο - ΟΔΗΓΟΣ 12

Τα λαστιχάκια των υαλοκαθαριστήρων αντικαθίστανται:

Κάθε φορά που έχουν φθαρεί και τουλάχιστον μια φορά το χρόνο, κατά προτίμηση πριν το χειμώνα.

Κατά προτίμηση το καλοκαίρι.Αυτοκινητο - ΟΔΗΓΟΣ 13

Για την ασφάλεια του παιδιού σας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ανάλογα με το ύψος, το βάρος και την ηλικία του:

Τα εγκεκριμένου τύπου παιδικά καθίσματα για το αυτοκίνητο.

Το δίχτυ ανάμεσα στα μπροστινά καθίσματα.

Αυτοκινητο - ΟΔΗΓΟΣ 20

Οδηγείτε με το επιβατηγό σας λίγο γρηγορότερα από την ταχύτητα βαδίσματος. Οι ζώνες ασφαλείας πρέπει να δεθούν:

Μόνο σε διαδρομές στους αυτοκινητόδρομους και δρόμους ταχείας κυκλοφορίας.

Όχι, σε διαδρομές μέσα σε κατοικημένες περιοχές.

Ναι, σε κάθε διαδρομή.

Αυτοκινητο - ΟΔΗΓΟΣ 22

Ένα επιβατηγό είναι εφοδιασμένο με ζώνες ασφαλείας για όλες του τις θέσεις. Ποια πρόσωπα πρέπει να τις φορέσουν:

Ο οδηγός και οι επιβάτες των εμπροσθίων καθισμάτων.

Μόνο ο οδηγός.

Ο οδηγός και όλοι οι επιβάτες.