Η θέση στο οδόστρώμα

1 - 10 από 22

Αυτοκινητο - ΟΔΟΣΤΡΩΜΑ 01

Ποια από τις σημειούμενες πορείες πρέπει να ακολουθήσει ο μοτοσυκλετιστής για να στρίψει αριστερά από δρόμο διπλής κατευθύνσεως:

Την πορεία 2.

Την πορεία 1.

Οποιαδήποτε από τις δύο πορείες.Αυτοκινητο - ΟΔΟΣΤΡΩΜΑ 02

Σε κανονική κυκλοφορία, όταν οι λωρίδες οριοθετούνται από διακεκομμένες γραμμές:

Κινείσθε στο αριστερό άκρο της λωρίδας.

Οδηγείτε μέσα στα όρια της λωρίδας και κατά το δυνατόν στο μέσο της.

Κινείσθε εντελώς στο δεξιό άκρο της λωρίδας.

Αυτοκινητο - ΟΔΟΣΤΡΩΜΑ 03

Για να στρίψετε αριστερά σε διασταύρωση από οδό διπλής κατευθύνσεως:

Κινείσθε προς τον άξονα της οδού που θα εγκαταλείψετε.

Παραμένετε πλήρως προς τα δεξιά της οδού.

Κινείσθε στο αριστερό άκρο της οδού.

Αυτοκινητο - ΟΔΟΣΤΡΩΜΑ 04

Σε κανονική πορεία, σε αυτοκινητόδρομο με τρεις λωρίδες κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση, ανεξάρτητα από την ταχύτητά σας, οδηγείτε σωστά αν κινείσθε:

Στη δεξιά λωρίδα.

Στην αριστερή λωρίδα.

Στη μεσαία λωρίδα.

Αυτοκινητο - ΟΔΟΣΤΡΩΜΑ 05

Το αυτοκίνητο έχει σταματήσει στη σωστή θέση του οδοστρώματος και γιατί:

Όχι, διότι θα έπρεπε να πλησιάσει πιο κοντά, στο ύψος του φωτεινού σηματοδότη.

Ναι, διότι έχει σταματήσει πριν από την ειδική γραμμή διακοπής πορείας της διαβάσεως των πεζών.

Αυτοκινητο - ΟΔΟΣΤΡΩΜΑ 07

Σε έναν αυτοκινητόδρομο ή ένα δρόμο ταχείας κυκλοφορίας με τρεις λωρίδες ανά κατεύθυνση ρυμουλκείτε ένα τροχόσπιτο:

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την αριστερή λωρίδα για να προσπεράσετε.

Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την αριστερή λωρίδα για να προσπεράσετε.Αυτοκινητο - ΟΔΟΣΤΡΩΜΑ 10

Σε αυτήν την περίπτωση, τα δύο οχήματα που αναμένουν, θα στρίψουν αριστερά έχοντας το καθένα το άλλο όχημα στα δεξιά του:

ΟΧΙ

ΝΑΙ

Αυτοκινητο - ΟΔΟΣΤΡΩΜΑ 12

Στη φωτογραφία, οδηγείτε σε έναν αυτοκινητόδρομο με τρεις λωρίδες ανά κατεύθυνση και κινείσθε με το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας:

Παραχωρείτε τη δεξιά λωρίδα στα βαρέα οχήματα.

Κινείσθε στην αριστερή λωρίδα για να παρεμποδίσετε κάποιους να κινηθούν με ταχύτητα πάνω από το όριο.

Προσπερνάτε το φορτηγό και επανέρχεσθε στη δεξιά λωρίδα.

Αυτοκινητο - ΟΔΟΣΤΡΩΜΑ 15

Τι πρέπει να κάνετε προκειμένου να αλλάξετε λωρίδα κυκλοφορίας:

Να χρησιμοποιήσετε τους δείκτες κατευθύνσεως μόνο όταν το όχημα που ακολουθεί βρίσκεται κοντά σας.

Τίποτε, εφόσον το όχημα που ακολουθεί βρίσκεται σε αρκετή απόσταση από το δικό σας.

Να ελέγξτε με τους καθρέπτες και να κάνετε εγκαίρως γνωστή την πρόθεσή σας στους ακολουθούντες, χρησιμοποιώντας τους δείκτες κατευθύνσεως.


Σελίδες