Η θέση στο οδόστρώμα

1 - 10 από 22

Αυτοκινητο - ΟΔΟΣΤΡΩΜΑ 01

Multiple choice question

Ποια από τις σημειούμενες πορείες πρέπει να ακολουθήσει ο μοτοσυκλετιστής για να στρίψει αριστερά από δρόμο διπλής κατευθύνσεως:

Οποιαδήποτε από τις δύο πορείες.

Την πορεία 1.

Την πορεία 2.Αυτοκινητο - ΟΔΟΣΤΡΩΜΑ 02

Multiple choice question

Σε κανονική κυκλοφορία, όταν οι λωρίδες οριοθετούνται από διακεκομμένες γραμμές:

Κινείσθε στο αριστερό άκρο της λωρίδας.

Οδηγείτε μέσα στα όρια της λωρίδας και κατά το δυνατόν στο μέσο της.

Κινείσθε εντελώς στο δεξιό άκρο της λωρίδας.

Αυτοκινητο - ΟΔΟΣΤΡΩΜΑ 03

Multiple choice question

Για να στρίψετε αριστερά σε διασταύρωση από οδό διπλής κατευθύνσεως:

Κινείσθε στο αριστερό άκρο της οδού.

Παραμένετε πλήρως προς τα δεξιά της οδού.

Κινείσθε προς τον άξονα της οδού που θα εγκαταλείψετε.

Αυτοκινητο - ΟΔΟΣΤΡΩΜΑ 04

Multiple choice question

Σε κανονική πορεία, σε αυτοκινητόδρομο με τρεις λωρίδες κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση, ανεξάρτητα από την ταχύτητά σας, οδηγείτε σωστά αν κινείσθε:

Στη μεσαία λωρίδα.

Στην αριστερή λωρίδα.

Στη δεξιά λωρίδα.

Αυτοκινητο - ΟΔΟΣΤΡΩΜΑ 05

Multiple choice question

Το αυτοκίνητο έχει σταματήσει στη σωστή θέση του οδοστρώματος και γιατί:

Ναι, διότι έχει σταματήσει πριν από την ειδική γραμμή διακοπής πορείας της διαβάσεως των πεζών.

Όχι, διότι θα έπρεπε να πλησιάσει πιο κοντά, στο ύψος του φωτεινού σηματοδότη.

Αυτοκινητο - ΟΔΟΣΤΡΩΜΑ 07

Multiple choice question

Σε έναν αυτοκινητόδρομο ή ένα δρόμο ταχείας κυκλοφορίας με τρεις λωρίδες ανά κατεύθυνση ρυμουλκείτε ένα τροχόσπιτο:

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την αριστερή λωρίδα για να προσπεράσετε.

Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την αριστερή λωρίδα για να προσπεράσετε.Αυτοκινητο - ΟΔΟΣΤΡΩΜΑ 10

Multiple choice question

Σε αυτήν την περίπτωση, τα δύο οχήματα που αναμένουν, θα στρίψουν αριστερά έχοντας το καθένα το άλλο όχημα στα δεξιά του:

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Αυτοκινητο - ΟΔΟΣΤΡΩΜΑ 12

Multiple choice question

Στη φωτογραφία, οδηγείτε σε έναν αυτοκινητόδρομο με τρεις λωρίδες ανά κατεύθυνση και κινείσθε με το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας:

Παραχωρείτε τη δεξιά λωρίδα στα βαρέα οχήματα.

Προσπερνάτε το φορτηγό και επανέρχεσθε στη δεξιά λωρίδα.

Κινείσθε στην αριστερή λωρίδα για να παρεμποδίσετε κάποιους να κινηθούν με ταχύτητα πάνω από το όριο.

Αυτοκινητο - ΟΔΟΣΤΡΩΜΑ 15

Multiple choice question

Τι πρέπει να κάνετε προκειμένου να αλλάξετε λωρίδα κυκλοφορίας:

Να ελέγξτε με τους καθρέπτες και να κάνετε εγκαίρως γνωστή την πρόθεσή σας στους ακολουθούντες, χρησιμοποιώντας τους δείκτες κατευθύνσεως.

Τίποτε, εφόσον το όχημα που ακολουθεί βρίσκεται σε αρκετή απόσταση από το δικό σας.

Να χρησιμοποιήσετε τους δείκτες κατευθύνσεως μόνο όταν το όχημα που ακολουθεί βρίσκεται κοντά σας.


Σελίδες