Οδήγηση με περιορισμένη ορατότητα

1 - 10 από 20

Αυτοκινητο - ΟΡΑΤΟΤΗΤΑ 01

Σε κατοικημένη περιοχή με φωτισμό τη νύκτα, πρέπει να οδηγείτε με αναμμένα τα φώτα:

Θέσεως μόνο.

Πορείας.

Διασταυρώσεως.Αυτοκινητο - ΟΡΑΤΟΤΗΤΑ 02

Πρέπει να αλλάξετε τα φώτα πορείας με τα φώτα διασταυρώσεως:

Πριν διασταυρωθείτε με ένα όχημα που κινείται αντίθετα ή όταν ακολουθείτε ένα όχημα.

Στην κορυφή πλαγιάς.

Στις διαβάσεις.

Αυτοκινητο - ΟΡΑΤΟΤΗΤΑ 03

Εκτός κατοικημένης περιοχής κατά τη νύκτα:

Χρησιμοποιείτε μόνο τα φώτα διασταυρώσεως.

Χρησιμοποιείτε τα φώτα πορείας.

Αυτοκινητο - ΟΡΑΤΟΤΗΤΑ 04

Σε περίπτωση ομίχλης:

Ανάβετε τα φώτα διασταυρώσεως και τα φώτα ομίχλης.

Ανάβετε τα φώτα θέσεως μόνο.

Αυτοκινητο - ΟΡΑΤΟΤΗΤΑ 06

Για να βελτιώσετε την ορατότητα σε περίπτωση ομίχλης, μπορείτε:

Να ενεργοποιήσετε τους μηχανισμούς ξεθαμπώματος και τους υαλοκαθαριστήρες στην αργή λειτουργία.

Να διακόψετε τον εξαερισμό.

Αυτοκινητο - ΟΡΑΤΟΤΗΤΑ 07

Σε περίπτωση δυνατής βροχής, ανάβετε:

Τα πίσω φώτα ομίχλης.

Τα φώτα διασταυρώσεως και τα εμπρός φώτα ομίχλης.

Τα φώτα θέσεως μόνο.Αυτοκινητο - ΟΡΑΤΟΤΗΤΑ 08

Εκτός κατοικημένης περιοχής, ανάβετε υποχρεωτικά τα φώτα διασταυρώσεως και κατά τη διάρκεια της ημέρας:

Για να προσπεράσετε.

Σε μια σήραγγα.

Αυτοκινητο - ΟΡΑΤΟΤΗΤΑ 09

Οδηγείτε σε αυτοκινητόδρομο. Βρέχει και αυτό προκαλεί μείωση της ορατότητας. Θα πρέπει:

Να μην χρησιμοποιήσετε τα φώτα.

Να χρησιμοποιήσετε τα φώτα έκτακτης ανάγκης (αλάρμ).

Να χρησιμοποιήσετε τα φώτα σας.

Αυτοκινητο - ΟΡΑΤΟΤΗΤΑ 10

Εάν κάποιος οδηγός που κινείται στο αντίθετο ρεύμα σας θαμπώνει διατηρώντας αναμμένα τα φώτα πορείας του:

Επιβραδύνετε και οδηγείτε κοιτάζοντας προς τη δεξιά πλευρά.

Ανάβετε και τα δικά σας φώτα πορείας.

Αυτοκινητο - ΟΡΑΤΟΤΗΤΑ 11

Στρίβετε από έναν καλά φωτισμένο δρόμο σε έναν άλλο που δεν φωτίζεται. Τι πρέπει σε αυτήν την περίπτωση να προσέξετε:

Η ταχύτητα πρέπει να προσαρμοσθεί στις διαφοροποιημένες καταστάσεις ορατότητας.

Τα μάτια προσαρμόζονται άμεσα στις διαφοροποιημένες καταστάσεις φωτισμού.

Εμπόδια επάνω στις άκρες του οδοστρώματος αναγνωρίζονται ευκολότερα από ό,τι προηγουμένως.


Σελίδες