Συνυπαρξή με άλλους όδηγους

1 - 10 από 42


Αυτοκινητο - ΣΥΝΥΠΑΡΞΗ 06

Μπορείτε να πάρετε την απόφαση να προσπεράσετε αυτό το φορτηγό από τα δεξιά:

Όχι, γιατί έβγαλε το δεξί του φλας.

Ναι, γιατί κινείται προς τα αριστερά.

Αυτοκινητο - ΣΥΝΥΠΑΡΞΗ 07

Καθώς το φορτηγό εισέρχεται στο κύριο ρεύμα κυκλοφορίας από λωρίδα επιταχύνσεως, τι μπορεί να κάνει ο οδηγός ενός επιβατηγού αυτοκινήτου που κινείται στη δεξιά λωρίδα, για να συμβάλει στην ασφάλεια της κυκλοφορίας:

Μπορεί να αλλάξει λωρίδα ή να επιβραδύνει για να διευκολύνει το φορτηγό να εισέλθει στο κύριο ρεύμα κυκλοφορίας.

Να κινείται με την ίδια ταχύτητα παράλληλα και κοντά στο φορτηγό.

Αυτοκινητο - ΣΥΝΥΠΑΡΞΗ 08

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε προσπέρασμα κοντά σε μια διάβαση πεζών:

Μόνο εάν πρόκειται να προσπεράσετε ένα δίκυκλο.

Εάν δεν υπάρχει κάποιος πεζός που να τη διασχίζει και εάν οι φωτεινοί σηματοδότες σάς το επιτρέπουν.

Αυτοκινητο - ΣΥΝΥΠΑΡΞΗ 11

Είστε σταματημένος σε κάποιο κόκκινο φανάρι, μπροστά από διάβαση πεζών. Το πράσινο φανάρι της διαβάσεως πεζών γίνεται κόκκινο. Τι κάνετε:

Ετοιμάζεστε να ξεκινήσετε αφού ανάψει πράσινο για εσάς και επιβεβαιωθείτε πως δεν υπάρχουν πεζοί που να διασχίζουν ακόμη το δρόμο.

Ξεκινάτε αμέσως μόλις ανάψει το πράσινο φανάρι για εσάς.

Αυτοκινητο - ΣΥΝΥΠΑΡΞΗ 12

Αφήνετε να διασχίσουν οι πεζοί το δρόμο:

Όχι, γιατί μπορείτε να ελιχθείτε γύρω τους.

Ναι, γιατί είναι υποχρεωτικό από τον Κ.Ο.Κ. και γιατί είναι ευάλωτοι.Αυτοκινητο - ΣΥΝΥΠΑΡΞΗ 14

Τι πρέπει να κάνετε σε αυτήν την περίπτωση:

Να συνεχίσετε την πορεία σας.

Να σταματήσετε πριν τη διάβαση πεζών για να περάσει ο πεζός.

Αυτοκινητο - ΣΥΝΥΠΑΡΞΗ 15

Στο σηματοδότη της φωτογραφίας, έχει ανάψει πράσινο σταθερό φως και κίτρινα φώτα με μορφή βέλους που αναβοσβήνουν. Εσείς σκοπεύετε να προχωρήσετε ευθεία. Πώς θα συνεχίσετε την πορεία σας:

Θα προχωρήσετε με ιδιαίτερη προσοχή παραχωρώντας προτεραιότητα στους πεζούς και στα οχήματα που κινούνται ακόμη στη διασταύρωση από την προηγούμενη σηματοδότηση.

Θα σταματήσετε στη διασταύρωση επειδή υπάρχει η πινακίδα STOP.

Αυτοκινητο - ΣΥΝΥΠΑΡΞΗ 16

Τι πρέπει να προσέξετε εδώ:

Ότι υπάρχει κίνδυνος λόγω συχνής κινήσεως παιδιών.

Ότι υπάρχει κίνδυνος λόγω διαβάσεως πεζών.

Αυτοκινητο - ΣΥΝΥΠΑΡΞΗ 17

Κινείσθε στη μεσαία λωρίδα κυκλοφορίας της οδού. Τι πρέπει να προσέξετε ιδιαίτερα και πώς πρέπει να ενεργήσετε στην περίπτωση αυτή:

Πρέπει να προσέξετε το επιβατηγό αυτοκίνητο που μετακινείται από την αριστερή προς τη μεσαία λωρίδα κυκλοφορίας και εάν χρειασθεί να ανακόψετε την ταχύτητά σας.

Πρέπει να προσέξετε τους πεζούς και να συνεχίσετε με αμείωτη ταχύτητα την πορεία σας.


Σελίδες